Blij met ondertekening Schone Lucht Akkoord

D66 Pijnacker-Nootdorp is blij met de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord door de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In het Schone Lucht Akkoord werken Rijk, provincies en gemeenten samen aan maatregelen voor een betere luchtkwaliteit.

Ook in onze gemeente laat de luchtkwaliteit nog te wensen over, zo blijkt uit onder andere onderzoek van de GGD. Vorig jaar stuurde het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp daarom een brandbrief aan de gemeenteraad en het college. Hierin vragen ze om de luchtkwaliteit rond de A12, A13 en N470 op de agenda te zetten.

Hoewel de problematiek rond de luchtkwaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houdt, zijn er wel degelijk lokale maatregelen mogelijk. Denk aan het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer en het verder terug brengen van uitstoot door huishoudens en bedrijven.

Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben in de omvang van de luchtvervuiling. In veel gemeenten om ons heen zien we zogenaamde burgermeetnetten ontstaan. Dit zijn initiatieven, waarbij inwoners zelf de luchtkwaliteit meten met door het RIVM goedgekeurde meetkastjes. Zo wordt gezorgd voor méér meetgegevens, waardoor beter onderzoek kan worden gedaan.

Op die manier ontstaat beter inzicht in de omvang van de problematiek en komt er een basis om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke bijdragen van de gemeente aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.