Open sportverenigingen – In verbinding met het sociaal domein

Tijdens de bespreking van de Kadernota hebben D66 en CDA voorgesteld om na het zomerreces de sportverenigingen uit te nodigen voor een maatschappelijke dialoog over de rol van de verenigingen in de periode na Corona. Op het voorstel werd door meerdere fracties en het College positief gereageerd.

In de afgelopen periode heeft de gemeente de acute nood die ontstond door de Corona-crisis geledigd. Dat was nodig en tegelijkertijd is de toekomst onzeker. Corona versterkt trends die al langer gaande waren in de sport, zoals de behoefte van mensen om meer op basis van specifieke activiteiten deel te nemen aan georganiseerde sport en zich minder vaak langjarig te verbinden aan een club. “Met de dialoog willen we samen met de verenigingen manieren vinden om goed om te gaan met dit soort ontwikkelingen”, lichten sportwoordvoerder Lex Kroese en D66-fractievoorzitter Barend van de Kraats toe.

Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van onder andere gesprekken met de sportraad. D66 houdt daarnaast oog voor de ontwikkelingen op de korte termijn. Wanneer het Corona-virus eventueel weer oplaait, kan trainen en/of sporten tijdelijk weer onmogelijk worden. “Het is duidelijk dat dat direct consequenties heeft voor de verenigingen”, stelt Van de Kraats. “Wij hebben hier aandacht voor gevraagd tijdens de behandeling van de Kadernota. We zijn tevreden met de reactie van sportwethouder Peter Hennevanger dat dan door de gemeente zo nodig maatwerk zal worden geboden.”

Gelukkig hebben veel verenigingen in Pijnacker-Nootdorp nog altijd een stevige basis van actieve leden en vrijwilligers. Tegelijkertijd bieden nieuwe verdienmodellen – zoals activiteitgerelateerde contributies – mogelijkheden om meer inwoners te bereiken en aan het sporten te krijgen.  Verenigingen worden daarmee in plaats van uitsluitend ledenverenigingen steeds meer open verenigingen.

Een belangrijk onderdeel van het initiatief is de rol die sportverenigingen kunnen spelen in het sociaal domein. Denk aan de bijdrage die verenigingen kunnen leveren bij arbeidsreïntegratie, het bestrijden van eenzaamheid en sporten voor minder validen. Er zijn al verenigingen die dit doen, maar door de rol in het sociaal domein explicieter te maken, krijgen verenigingen een nog steviger basis.

“We zijn benieuwd welke mogelijkheden sportverenigingen zien”, zegt Lex Kroese. “En wat ze daarbij nodig hebben van de gemeente, want we willen het samendoen. We kunnen ons voorstellen dat de dialoog ertoe kan leiden dat de gemeente de facilitering van sportverenigingen herziet. Hierbij zijn de maatschappelijke bijdrage aan het sociaal domein en de rol van een meer open vereniging expliciete criteria.”