Actieplan bestaanszekerheid

Afgelopen januari werd de raadsagenda gedomineerd door het voorstel over de “knip op de Monnikenweg”. Minstens zo belangrijk vonden wij het onderwerp “Actieplan Bestaanszekerheid” dat tevens aan de orde kwam. 
 
Onze fractie is zeer tevreden over de voortvarendheid waarmee het College dit onderwerp heeft opgepakt: Proactief en preventief handelen om mensen tijdig te helpen voordat hun problemen zich opstapelen. Mede met het oog op het eventueel ontstaan van sociale ongelijkheid.

Belangrijke punten

  • Bekend maken van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, zeker ook voor mensen die tot de zogenaamde “middengroepen” behoren. Zij zijn wellicht minder op de hoogte van allerlei toeslagen en voorzieningen. Onze bijstandsgerechtigde inwoners hebben we zelf vaak al in beeld om te kunnen ondersteunen. 
  • Fijn dat ook hulp geboden wordt aan onze ondernemers/zzp-ers; we zien bij deze groep inwoners een stijging in ondersteuningsvragen van voorheen 1 of 2 per jaar naar 11 vorig jaar. 
  • Wij juichen het toe dat de informatievoorziening op B1 niveau wordt verstrekt (dus voor iedereen begrijpelijk taalgebruik). Bij het onderwerp “Inwoners-Participatie” hadden we hier al aandacht voor gevraagd. We vonden toen ook een willig oor van het College. 
  • Heel belangrijk voor onze fractie is ook altijd de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein en die was positief (Het ASD is een onafhankelijk orgaan en adviseert het College over beleid). 

Samenvattend: dit voorstel staat heel dicht bij ons gedachtengoed om iedereen vrij te laten maar niemand te laten vallen. Wij stemden hiermee dus van harte in.  

Natuurlijk wordt er een evaluatie verricht. Omdat de acties snel worden ingezet moet je ook achteraf kunnen beoordelen of inderdaad de goede dingen zijn gedaan. We blijven het met belangstelling volgen.