Een gelukkig 2023!

Beeld: Fractie D66


De afgelopen kerstvakantie hoorde ik het nummer Tabee 2022 van Guus Meeuwis voorbij komen. Een lied waarin hij afscheid neemt van het afgelopen jaar, en vooruit kijkt naar het volgende. Nu blijkt Meeuwis dit lied – met steeds een andere tekst – al sinds 2016 op te nemen. Ik heb alle opnamen eens teruggeluisterd, en met het voortschrijden van de jaren worden de teksten er niet vrolijker op. In 2016 en 2017 was het nog een goed jaar geweest, maar met het binnensluipen van Corona, de klimaatcrisis, de oorlog en hyperinflatie wordt de toon toch allengs anders.
Het deed mij weer eens beseffen hoe in een razendsnel tempo de tijden aan het veranderen zijn. En dat de uitdagingen waar we voor staan eerder groter dan kleiner lijken te worden. Uitdagingen op mondiaal en landelijk niveau, die ook steeds meer doorsijpelen naar onze eigen gemeente: de jongere die op zoek is naar een eerste eigen woning, de vluchteling uit Oekraïne – en andere brandhaarden – die op zoek is naar onderdak en werk, de inwoner die door de hyperinflatie letterlijk in de kou zit, en de ondernemer die Corona nog net is doorgekomen maar nu met de extreme energielasten niet meer weet hoe het verder moet.
Tegelijkertijd hebben we het in Pijnacker-Nootdorp nog relatief goed. Dat schept kansen én de verplichting om de geschetste uitdagingen echt aan te pakken. Bij ons raadswerk hebben we dan ook steeds voor ogen wat onze besluiten betekenen voor onze inwoners, onze ondernemers, en iedereen die hier tijdelijk verblijft. En dat is niet altijd makkelijk. Een van de lastigste besluiten in het afgelopen jaar was de verkamering. D66 Pijnacker-Nootdorp is daar voorstander van – want het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor de gevolgen van verkamering voor een buurt, de sociale cohesie en de leefbaarheid. Daarom hebben we verkamering wel toegestaan, maar wel op basis van strengere regels.
Voor D66 Pijnacker-Nootdorp was 2022 een jaar dat goed begon. In maart kregen we veel vertrouwen van de kiezers: we wonnen maar liefst twee raadzetels. Met een fractie van acht – zes raadsleden en twee buitenraadsleden – zijn we voortvarend aan de slag gegaan om onze lokale idealen te realiseren. Een eerste wapenfeit is de afschaffing van de hondenbelasting geweest. Een lang gekoesterde wens van D66 Pijnacker-Nootdorp. Want waarom moet een hondenbezitter meer algemene belasting betalen dan pakweg de bezitter van een paard? Hondenbelasting wordt immers helemaal niet gebruikt voor hondenpoepzakjes en afvalbakken, maar de inkomsten gaan rechtstreeks in de algemene pot.
Zorgvuldige afwegingen moesten we afgelopen jaar maken bij onder andere de verplaatsing van het hondenpension Pijnacker, de beoogde bouwlocatie Vrijenban in Delfgauw en de eerder genoemde verkamering. Door goed te luisteren naar voor- en tegenstanders en alle belangen af te wegen, proberen we met elkaar tot een zo goed mogelijk standpunt te komen. En uiteraard stel je dan nooit iedereen tevreden, maar is het wel de uitdaging om met elkaar in gesprek te blijven. Juist in deze tijd waarin we in Nederland soms mensen niet meer aardig vinden, zuiver en alleen vanwege een andere mening. Gelukkig is het in Pijnacker-Nootdorp nog lang niet zover, en laten we dat met elkaar ook zo houden.
Voor 2023 zit onze fractie weer vol energie. Er staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda: er moet een woonzorgvisie worden opgesteld en we moeten meters blijven maken met het gescheiden inzamelen van afval. Als D66 zullen we ons volop bezig houden met de actualiteit, maar richten we ons ook op de toekomst. In het voorjaar zal op ons initiatief een rondetafel worden gehouden over de toekomst van onze dorpskernen. We blijven bovenop de realisatie van looproutes in de openbare ruimte zitten, zodat ook de oudere of mindervalide inwoners zelfstandig naar buiten kunnen blijven gaan. En het initiatief voor kabelgootjes, zodat mensen veilig hun elektrische auto voor de deur kunnen opladen, gaat dit jaar dan echt van start.
Tot slot herhaal ik graag onze open uitnodiging: we gaan graag in gesprek, de deur van onze fractiekamer staat altijd open. We komen ook altijd graag ter plekke, om kennis te maken, poolshoogte te nemen en te luisteren. Want papier is geduldig, de urgentie ligt in de praktijk!
Een goed 2023 gewenst!

Namens de fractie van D66 Pijnacker-Nootdorp,
Barend van de Kraats, fractievoorzitter