Brief aan de leden

Enkele leden van het bestuur van D66 Oisterwijk hebben samen met de fractieleden uitgebreid gesproken over de ontstane situatie binnen D66. Over wat de rol van een afdelingsbestuur kan zijn als de leden, maar ook de kiezers, zich verweesd achtergelaten voelen door de ontwikkelingen zoals die de afgelopen week naar buiten zijn gekomen.

Natuurlijk heeft D66 vanuit het landelijk bestuur met een uitgebreide e-mail gereageerd naar elk lid persoonlijk. De vraag is of dat gedigitaliseerde contact voldoende ruimte biedt om gevoelens van onmin, afschuw, ondersteuning of andere gemoedsuitingen over te brengen. Gelukkig is er gelegenheid om deze over te brengen tijdens de extra ingelaste ledenbijeenkomst in het weekend van 13 mei.
Een afvaardiging van de afdeling Oisterwijk zal daar acte de présence geven.

De gebeurtenissen zullen ongetwijfeld een proces inluiden van reflectie. IJken en herijken van D66 waarden zoals die kortgeleden waardevol geacht werden en deze herijkte waarden weer onder de aandacht brengen.

Het bestuur van D66 Oisterwijk wil aan dat proces deelnemen.
Van belang is dat recht gedaan wordt daar waar onrecht heerst.
Dat openheid een waarmerk krijgt van echte openheid. Dat oplossingen worden gecreëerd om de politieke kracht van D66 te herstellen. En dat dit door de leden en de kiezers tot in de haarvaten gevoeld en begrepen moet worden.

Daarom vraagt het afdelingsbestuur van Oisterwijk aan het landelijk bestuur om na te gaan wat de onbeantwoorde vragen kunnen zijn die leven onder onze leden en kiezers.
Het landelijk bestuur en partijleiding dient zich rekenschap te geven dat die vragen er zijn. Meer pro-activiteit, meer empathisch handelen en verder uitdiepen en benutten van de contacten op alle echelons van de partij, kunnen tot herstel bijdragen.


Namens het bestuur D66 Oisterwijk,

Toon van Mierlo