Harry van Beek

Beeld: D66 Oisterwijk

Harry van Beek is op 30 maart 2022 gekozen als penningmeester van D66 Oisterwijk.

  • 79 jaar
  • Oisterwijk

Harry is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiën van de afdeling. Naast de reguliere taken met betrekking tot het opvolgen en verwerken van transacties, is de penningmeester het financiële geweten van het afdelingsbestuur. Harry zorgt daarnaast voor een inzichtelijke begroting die gedekt wordt door een activiteitenplan en een financiële jaarrekening.