Vrij door kansrijk onderwijs

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we iedereen in Noordoostpolder maximaal in staat stellen zich te ontwikkelen en te ontplooien. Dit doen we door het onderwijs in onze gemeente zo goed mogelijk geregeld te hebben: een veelzijdig aanbod, moderne schoolgebouwen en volop vrijheid om te worden wie je wilt zijn.


Een manier om jezelf te kunnen ontplooien is al van jongs af aan mee kunnen doen aan de samenleving. Daarom vindt D66 dat er voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar een plekje moet zijn bij de kinderopvang of peuterspeelzaal. In juni 2021 kwam de Sociaal Economische Raad (SER) met het advies om alle kinderen, ook die van niet werkende ouders, twee dagen per week gebruik te laten maken van betaalbare kinderopvang. Het is de taak van de gemeente om te faciliteren in de huisvesting. Indien dit advies wordt omgezet in landelijk beleid zal D66 het college verzoeken de opvangfaciliteiten voor deze doelgroep zo snel als mogelijk te organiseren.

Een goede start tijdens de eerste levensjaren past bij het waarborgen van een doorlopende leerlijn. Een intensievere samenwerking tussen kinderopvang/peuterspeelzaal en basisonderwijs draagt hier wat D66 betreft aan bij.

D66 staat bekend als een onderwijspartij en ziet onderwijs als de basis voor ontwikkeling en zelfontplooiing. De bouw van een nieuwe VO-campus biedt het onderwijs in onze gemeente de unieke kans om hierin maximaal te investeren. D66 wil dat Emmeloord een moderne VO-campus krijgt die recht doet aan het onderwijs van de toekomst waarin inclusiviteit en diversiteit vanzelfsprekend zijn en het onderwijs, naast het opdoen van kennis en vaardigheden, ook in sterke mate bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van scholieren.

D66 gaat voor een VO-campus die volledig energieneutraal gebouwd wordt en als voorbeeld kan gelden voor andere nieuw te bouwen scholen in de regio. Ook het nieuwe onderwijsexpertisecentrum draagt bij aan de innovaties op het gebied van onderwijs voor de toekomst in onze gemeente. Om dit allemaal goed van de grond te krijgen willen we een actief en betrokken gemeentebestuur op onderwijsgebied.

D66 vindt dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden in hoeverre naast de VO-campus er ruimte is voor een dependance van een hbo-opleidingsinstituut of de komst van een leerstoel. Hierbij kan regionale samenwerking gezocht worden, bijvoorbeeld met de Hogeschool Windesheim. Naast de beoogde groei in woningbouw, infrastructuur en voorzieningen past een dependance van een hbo-onderwijsinstelling bij een stedelijke uitstraling om meer jongeren te kunnen boeien en te binden aan onze polder.

Onze maatschappij is gebouwd op mbo’ers. D66 is dan ook trots op het hoogwaardige mbo-aanbod binnen onze gemeente. Wij zien dat het mbo in Noordoostpolder een belangrijke functie heeft als sterke opleider in de regio. Wij willen mbo-scholen binnen onze gemeente dan ook alle ruimte geven die ze nodig hebben om met innovatief onderwijs te kunnen inspelen op de behoeften van het bedrijfsleven.

Het inschatten van de benodigde middelen en de te verwachten uitgaven is een afgeleide van het gewenste beleid. Financieel beleid is dus afhankelijk van wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor nodig hebben – en dus geen doel op zich. Gemeente Noordoostpolder staat er financieel uitstekend voor. Onze reservepositie klinkt als een klok en wat ons betreft mag dat best wel wat minder. Het is immers geld van ons allemaal en als wij dat niet kunnen of willen uitgeven moet dat maar direct of indire

D66 vindt dat onze inwoners beter betrokken kunnen worden bij onze democratie. Wij willen de inwoners centraal stellen in het politieke debat en komen daarom met een aantal concrete voorstellen om dit vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners van Noordoostpolder meer mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen en eigenhandig bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente.

D66 vindt het van groot belang dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig te deelnemen aan de samenleving. Voor deze mensen moet de gemeente er zijn.

Grondbeleid betekent wat D66 betreft het regie hebben en houden op de ruimtelijke ontwikkeling in Noordoostpolder. Een gezonde financiële bedrijfsvoering binnen grondzaken is hierbij het uitgangspunt, maar wat vooral van belang is: grondbeleid is een middel en geen doel. D66 ziet het gemeentelijke grondbeleid als sleutel om Noordoostpolder aantrekkelijker te maken als woon- en werkgemeente.

Noordoostpolder is een gemeente met veel economisch potentieel. D66 ziet dat er een dynamisch bedrijfsleven is waar nog veel rek in zit. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden die nu nog onbenut worden gelaten. De komst van de Lelyijn zal zorgen voor een nieuwe impuls.

D66 wil werken aan een Noordoostpolder waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier die bij hem of haar past. Het versterken van de leefbaarheid is wat ons betreft van doorslaggevend belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving in Noordoostpolder.

Het inschatten van de benodigde middelen en de te verwachten uitgaven is een afgeleide van het gewenste beleid. Financieel beleid is dus afhankelijk van wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor nodig hebben – en dus geen doel op zich. Gemeente Noordoostpolder staat er financieel uitstekend voor. Onze reservepositie klinkt als een klok en wat ons betreft mag dat best wel wat minder. Het is immers geld van ons allemaal en als wij dat niet kunnen of willen uitgeven moet dat maar direct of indire

D66 vindt dat onze inwoners beter betrokken kunnen worden bij onze democratie. Wij willen de inwoners centraal stellen in het politieke debat en komen daarom met een aantal concrete voorstellen om dit vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners van Noordoostpolder meer mogelijkheden om zelf met voorstellen te komen en eigenhandig bij te dragen aan de ontwikkeling van onze gemeente.

D66 vindt het van groot belang dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Niet iedereen is in staat, tijdelijk of permanent, zelfstandig te deelnemen aan de samenleving. Voor deze mensen moet de gemeente er zijn.

Grondbeleid betekent wat D66 betreft het regie hebben en houden op de ruimtelijke ontwikkeling in Noordoostpolder. Een gezonde financiële bedrijfsvoering binnen grondzaken is hierbij het uitgangspunt, maar wat vooral van belang is: grondbeleid is een middel en geen doel. D66 ziet het gemeentelijke grondbeleid als sleutel om Noordoostpolder aantrekkelijker te maken als woon- en werkgemeente.

Noordoostpolder is een gemeente met veel economisch potentieel. D66 ziet dat er een dynamisch bedrijfsleven is waar nog veel rek in zit. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden die nu nog onbenut worden gelaten. De komst van de Lelyijn zal zorgen voor een nieuwe impuls.

D66 wil werken aan een Noordoostpolder waar iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien op de manier die bij hem of haar past. Het versterken van de leefbaarheid is wat ons betreft van doorslaggevend belang voor een vitale en veerkrachtige samenleving in Noordoostpolder.

De fysieke leefomgeving omvat alle onderwerpen in Noordoostpolder op ruimtelijk gebied. In andere woorden: de omgeving waarin we ons dag in, dag uit begeven. Vraagstukken op het gebied van wonen, bereikbaarheid, de energietransitie, biodiversiteit, vastgoed en allerlei andere onderdelen die vallen onder de centrale vraag ‘hoe willen we onze gemeente inrichten’ komen in dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma aan de orde.

Dit is de inhoudsopgave van het verkiezingsprogramma van D66 Noordoostpolder voor de raadsperiode 2022-2026.

“Iedereen is van de polder en de polder is van iedereen.” Dat is ook de rode draad waarvan wij hopen dat u die ontwaart als u door ons verkiezingsprogramma bladert. D66 zrt in op een gemeente Noordoostpolder die aantrekkelijker is, die meer kansen biedt, meer als woon- en werkplek in huis heeft en die uitdaagt en (zichzelf) vernieuwt.

De fysieke leefomgeving omvat alle onderwerpen in Noordoostpolder op ruimtelijk gebied. In andere woorden: de omgeving waarin we ons dag in, dag uit begeven. Vraagstukken op het gebied van wonen, bereikbaarheid, de energietransitie, biodiversiteit, vastgoed en allerlei andere onderdelen die vallen onder de centrale vraag ‘hoe willen we onze gemeente inrichten’ komen in dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma aan de orde.

Dit is de inhoudsopgave van het verkiezingsprogramma van D66 Noordoostpolder voor de raadsperiode 2022-2026.

“Iedereen is van de polder en de polder is van iedereen.” Dat is ook de rode draad waarvan wij hopen dat u die ontwaart als u door ons verkiezingsprogramma bladert. D66 zrt in op een gemeente Noordoostpolder die aantrekkelijker is, die meer kansen biedt, meer als woon- en werkplek in huis heeft en die uitdaagt en (zichzelf) vernieuwt.

Toont 9 van 9


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.