Oog voor elkaar en visie op de toekomst

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”, zong The Scene in wat uitgroeide tot hun bekendste nummer. En zo is het ook. Als we de vertaling naar onze eigen Noordoostpolder maken zou de tekst als volgt zijn: “Iedereen is van de polder en de polder is van iedereen.” Dat is ook de rode draad waarvan wij hopen dat u die ontwaart als u door ons verkiezingsprogramma bladert.

Sinds dat de Noordoostpolder op 9 september 1942 officieel droog viel heeft zich op ons grondgebied – of beter gezegd: op onze voormalige zeebodem – een bloeiende gemeenschap ontwikkeld die momenteel zo’n 48.000 inwoners telt. Over het algemeen kan worden gesteld dat het u als inwoner goed gaat, maar ook al is dit verkiezingsprogramma gericht op de periode 2022-2026, het is nog altijd allerminst een vanzelfsprekendheid dat het met iedereen altijd goed gaat. Niet iedereen groeit op onder gelijke omstandigheden, niet iedereen heeft zomaar dezelfde toekomstperspectieven, niet iedereen blijft gedurende zijn of haar leven gezond en niet iedereen weet zich moeiteloos een weg te banen in onze samenleving. Voor veel van onze inwoners kan een goed functionerende (gemeentelijke) overheid veel betekenen en soms zelfs het verschil maken. Hier heeft D66 een duidelijke visie op, die u wellicht als die rode draad maar in elk geval als verzameling standpunten in dit programma tegen zult komen. Ons uitgangspunt is dat de samenleving een plek moet zijn waar iedereen zich zoveel mogelijk binnen zijn of haar vermogen moet kunnen ontwikkelen en ontplooien, een plek waar iedereen zich op plezierige wijze moet kunnen bewegen. Dat is de bril die wij hebben opgezet toen we aan het schrijven van dit verkiezingsprogramma begonnen. Als we geslaagd zijn in onze opdracht heeft het kijken door die bril geleid tot een kader van ideeën, denkrichtingen en visies die in onze optiek Noordoostpolder op het juiste spoor zet om in de toekomst uit te groeien tot een plek waar iedereen zich, nog meer dan nu, thuis voelt. Een Noordoostpolder die aantrekkelijker is, die meer kansen biedt, meer als woon- en werkplek in huis heeft en die uitdaagt en (zichzelf) vernieuwt. Een Noordoostpolder waar we oog hebben voor elkaar en visie op de toekomst. Om met The Scene te eindigen:

Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw
Deze is van ons aan jou


De programmacommissie van D66 Noordoostpolder

Deborah Kemperman
Dennis Gebbink
Jan de Boer
Paul Vermeulen
Wim van Wegen