Inhoudsopgave

Voorwoord 3
Fysieke leefomgeving 6
Woningbouw
Lelylijn
Lokaal/regionaal openbaar vervoer 7
Vastgoed
Energietransitie
Glastuinbouw 8
Biodiversiteit
Omgevingswet
Veilige fietsroutes
Buitengebied beter inrichten voor toeristen
Stadshart Emmeloord
Schokland 9
Samenvatting Fysieke leefomgeving 9/10
Sociale leefbaarheid 10
Investeren in onze jongeren
Onderwijscampus
Mbo-onderwijs 11
Sport en bewegen
Vitale sport- en beweegaanbieders
Maak sportieve uitdagingen laagdrempelig
Het belang van kunst en cultuur
Cultuurbedrijf en bibliotheek 12
Geen plek voor racisme en discriminatie
Een goede start
Ieder kind doet mee 13
Samenvatting Sociale leefbaarheid 13
Economische ontwikkeling 14
Meer ruimte voor bedrijvigheid
Koopzondagen
Groene groei
Landbouw
Arbeidsmigranten 15
Regio Zwolle
Samenvatting Economische ontwikkeling 15
Grondbeleid 15
Economie 16
Uitbreiding gemeente Urk
Samenvatting Grondbeleid 16
Sociaal domein 16
Regie bij zorgverlener en zorgbehoevende
Sneller uit de schulden
Een realistisch drugsbeleid 17
Zorgeloos oud worden
Geen onnodige drempels
Benut digitale kansen
Samenvatting Sociaal domein 18
Dienstverlening en besturen 18
Het betrekken van onze inwoners
De overheid als afspiegeling
Bestuurlijke vernieuwing 19
Samenvatting Dienstverlening en besturen 20
Financiën 20
Financiën algemeen
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen 21
Financiering
Transparantie 22
Samenvatting Financiën 22
Bedrijfsvoering 23
Flexibiliteit
Betrouwbare dienstverlening
Servicegerichtheid
Samenvatting Bedrijfsvoering 24