Grondbeleid

Grondbeleid betekent wat D66 betreft het regie hebben en houden op de ruimtelijke ontwikkeling in Noordoostpolder. Een gezonde financiële bedrijfsvoering binnen grondzaken is hierbij het uitgangspunt, maar wat vooral van belang is: grondbeleid is een middel en geen doel. D66 ziet het gemeentelijke grondbeleid als sleutel om Noordoostpolder aantrekkelijker te maken als woon- en werkgemeente.

Economie

Het grondbeleid in Noordoostpolder moet bijdragen aan de realisatie van een toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven. Via ons grondbeleid kunnen wij onze gemeente beter positioneren als vestigingslocatie voor het aantrekken van bedrijven. Het economische doel achter ons grondbeleid is het zijn van een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven, gecombineerd met de toename van directe werkgelegenheid – dit is goed voor de sociaaleconomische perspectieven van ons gebied. De plannen van deze bedrijven moeten overigens wel passen binnen de ruimtelijke structuur van Noordoostpolder.

Uitbreiding gemeente Urk

Onze buurgemeente Urk kampt met ruimtegebrek. Dit zet een rem op de mogelijkheden om nieuwe woningen te realiseren, maar ook op de economische ambities. D66 vindt dat Noordoostpolder hier als goede buren een verantwoordelijkheid in heeft. Een goed draaiende economische cluster Noordoostpolder-Urk is immers in het belang van beide gemeenten. We moeten dan ook samen op zoek naar mogelijkheden om Urk hierin zo goed mogelijk te faciliteren.

Samengevat

  • D66 wil dat er in eerste instantie worden gekeken naar de woningbouwbehoeften van onze eigen inwoners, maar ook naar de mogelijkheden om Noordoostpolder aantrekkelijk te maken voor mensen van buitenaf.
  • Voor D66 is het economische doel achter ons grondbeleid het zijn van een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven, gecombineerd met de toename van directe werkgelegenheid.
  • D66 vindt dat het ook in het belang van Noordoostpolder is dat Urk ruimte krijgt om economisch te groeien.