Schriftelijke vragen over niet-Nederlandse EU-burgers en hun stemrecht

In oktober 2022 heeft de minister in antwoord op vragen van de Kamerleden Dekker en Sjoerdsma bevestigd dat meer dan 1/3 van de Nederlandse gemeenten niet-Nederlandse EU-burgers niet informeert wanneer zij zich in de gemeente vestigen, terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als D66 Nieuwkoop zetten wij ons in om kiezers actief te betrekken bij de democratie. Daarom willen wij graag dat onze gemeente haar wettelijke verplichtingen naar behoren nakomt. Hierover stellen raadslid Jop en fractieassistent Jeroen vragen aan het college.

Hoewel de Europese verkiezingen waarin deze doelgroep opnieuw mag stemmen pas over een jaar (donderdag, 6 juni 2024) zullen plaatsvinden, is D66 Nieuwkoop benieuwd naar hoe het college invulling geeft aan en zich inzet om ervoor te zorgen dat de gemeente Nieuwkoop voldoet aan de wettelijke verplichting om niet-Nederlandse EU-burgers te informeren over hun stemrecht.

De vragen:

1.Is het college op de hoogte van de wettelijke verplichting voor gemeenten om niet- Nederlandse EU-burgers te informeren over hun stemrecht? Indien ja, is de gemeente Nieuwkoop naar uw mening in overeenstemming met deze verplichting? Indien dit niet het geval is, welke concrete verbeteringen heeft het college gepland om zo spoedig mogelijk te voldoen aan deze wettelijke verplichting?

2.Hoe voorziet de gemeente Nieuwkoop momenteel in de informatiebehoefte van niet- Nederlandse EU-burgers die zich in de gemeente vestigen? Welke specifieke informatie wordt aan hen verstrekt? En binnen welke termijn worden deze nieuwe inwoners geïnformeerd over hun democratische rechten?

3.Hoe is dit in de gemeente Nieuwkoop geregeld voor arbeidsmigranten en statushouders?

4.Gemeenten zijn verplicht om tenminste zes weken voor de dag van de kandidaatstelling de mogelijkheid van registratie opnieuw onder de aandacht te brengen. Voldoet Nieuwkoop aan deze verplichting? Indien niet, kunt u ervoor zorgen dat de gemeente aan de wettelijke eisen voldoet en dit voor de aankomende verkiezingen geregeld is? Het kiesrecht is een recht voor iedereen. Er zijn behalve eerder genoemde verkiezingen ook andere verkiezingen, zoals de gemeenteraadsverkiezingen, wanneer ook niet- Nederlanders in hun woongemeente mogen stemmen. Voor D66 Nieuwkoop is het belangrijk dat ook anderstaligen goed geïnformeerd worden over de verkiezingen. Op de website van de gemeente Nieuwkoop kon ondergetekende geen anderstalige informatie vinden. Ook is het formulier model Y 32 (nodig voor EU-burgers om zich als stemgerechtigden te registeren) niet op de website te vinden.

5.Op welke manier wil het college alle relevante informatie over verkiezingen aan alle inwoners van Nieuwkoop, niet alleen Nederlandstaligen, maar ook voor anderstaligen, doen toekomen?

6.Wat gaat de gemeente Nieuwkoop, in brede zin, doen om het belang van de Europese verkiezingen onder de aandacht van onze inwoners te brengen en de mogelijkheden om te stemmen zo toegankelijk mogelijk maken?