Ruimte voor duurzaam ondernemen en innoveren

Uit landelijk onderzoek van de UvA blijkt dat 55 procent van de ondernemingen die zijn onderzocht uiterlijk in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Dat is 7 procent meer dan het jaar ervoor. D66 wil ruimte voor particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren. De regels voor ondernemers moeten eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Startende, duurzame en fairtrade ondernemers krijgen van ons extra steun. Wij willen nieuwe innovatieve bedrijvigheid stimuleren die bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom ondersteunen wij inwoners en ondernemers die deze oplossingen ontwikkelen. Een aantrekkelijk ondernemersklimaat is bepalend voor een gezonde lokale economie. Bedrijven en winkels moeten goed bereikbaar en aantrekkelijk zijn voor klanten en werknemers.

De gemeente Nieuwkoop is, met haar centrale ligging, interessant voor bedrijven die de gehele randstad willen bedienen. De uitstraling van het Groene Hart is een potentiële trekker voor mensen uit de grote steden om ons heen. Door nieuwe “groene en duurzame” bedrijven te verleiden zich te vestigen in onze gemeente kan nieuwe werkgelegenheid voor onze inwoners worden gecreëerd. Momenteel zijn er in de gemeente Nieuwkoop al enkele circulaire bedrijven gevestigd. Wij zouden graag zien dat, op de plekken waar deze bedrijven al zitten, dit de norm wordt.

Lokale ondernemers moeten we koesteren en behouden voor onze gemeente, waarbij circulaire landbouw, aandacht voor verhoging van de bodemvruchtbaarheid, natuur-inclusieve landbouw en technische innovaties voorop staan. Wij willen bijdragen aan de oplossing voor het voedselvraagstuk, door het stimuleren van nieuwe, duurzame productietechnologieën en gezonde voedingsproducten te ontwikkelen. Naast natuur-inclusieve landbouw willen we ruimte bieden aan een toekomstbestendige en emissiearme landbouw en glastuinbouw, waarin moderne technologische innovaties een belangrijke rol kunnen spelen.