D66 Nieuwkoop bezoekt lokale kwekers

Foto bij Potplantenkwekerij Martin Keijzer, Nieuwveen - Beeld: D66 Nieuwkoop

De fractie van D66 Nieuwkoop heeft samen met een aantal leden een bezoek gebracht aan een aantal kwekers in de gemeente. Dit bezoek was in samenwerking met LTO georganiseerd om (o.a.) meer kennis op te doen over de sector. De fractie is op bezoek geweest bij Potplantenkwekerij Martin Keijzer, paprikakwekerij Duijnisveld & Orchideeënkwekerij Van der Hoorn.

Kansen

Een onderwerp van gesprek waren de kansen die de sector biedt om iets te betekenen op het gebied van duurzame energie en (rest)warmte. De verschillende ondernemers namen de fractie mee in de verschillende acties die zij ondernemen op het gebied van duurzame energieopwekking. Tegelijkertijd vertelde zij over de achterliggende businesscase die zij wel/niet hebben om bepaalde keuzes te maken.

Foto bij Potplantenkwekerij Martin Keijzer, Nieuwveen - Beeld: D66 Nieuwkoop

Uitdagingen

Naast kansen is er ook stilgestaan bij de verschillende uitdagingen waar de lokale ondernemers mee te maken hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van landelijke wet- en regelgeving, maar ook op het gebied van (het ontbreken van) lokaal beleid & een lokale visie voor het gebied.

Gezellige, leerzame avond

Voor de fractie en leden was het een gezellige & bovenal leerzame avond. De kennis die wij hebben opgedaan nemen we weer mee terug naar de raad.

  • Heb jij ook graag eens de fractie & leden van D66 Nieuwkoop op bezoek? Stuur dan vooral een mailtje naar [email protected]