Nieuwkoopse gemeenteraad laat nationale klimaatdoelen los, D66 protesteert

Op 16 december is de nieuwe energietransitie warmte vastgesteld in de Nieuwkoopse gemeenteraad. Op D66 Nieuwkoop na, stemden alle partijen voor het voorstel. Dit is teleurstellend, want de visie wijkt af van de nationale klimaatdoelstellingen. Landelijk is het streven om voor 20% van woningen een overstap op gasloos wonen te realiseren voor 2030. De Nieuwkoopse visie verschuift de ambities voor een daadwerkelijke overstap naar gasloos tussen 2030 en 2050.  

“Ook al weet je nog niet helemaal hoe je de ambitie naar 20% gasloos gaat realiseren, dat betekent niet dat je de moed bij voorbaat moet opgeven”

Annette Pietersen

D66 Fractievoorzitter Annette Pietersen: ‘Ook al weet je nog niet helemaal hoe je de ambitie naar 20% gasloos gaat realiseren, dat betekent niet dat je de moed bij voorbaat moet opgeven.’ Pietersen stelt dat er meer focus moet liggen op wat er nu al mogelijk is. ‘Staar je niet blind op de moeilijkste vragen, maar begin met wat al wel kan en met wie al wel wil.’ Er wordt volgens D66 vooral een kans gemist voor de lintbebouwing. ‘De kans dat er voor de lintbebouwing in de gemeente Nieuwkoop collectieve warmtenetten komen is heel klein. En juist in de lintbebouwing staan woningen met een overwaarde en wonen eigenaren met financiële ruimte. Daar zit veel potentie. Het is treurig dat dit in de visie onvoldoende wordt onderkend.’ D66 komt in haar verkiezingsprogramma met concrete voorstellen om advies over investeringen in verduurzaming veel laagdrempeliger beschikbaar te maken, voor iedereen. ‘Wat ons betreft wordt dit een thema bij de gemeenteraadsverkiezingen’. 

Dat D66 niet alleen aan ondersteuning van woningeigenaren denkt, maar ook aan huurders werd onderstreept bij een ander voorstel op de agenda over een tweede ronde van uitgifte van duurzaamheidsvouchers. Huurders hebben in de eerste ronde van veel minder gebruik gemaakt van de vouchers dan woningeigenaren. Daar is een inhaalslag te maken. D66 en Natuurlijk Nieuwkoop hebben er daarom voor gepleit om in een tweede ronde extra ruimte te maken voor vouchers voor huurders. SBN en de VVD stemden helaas tegen dit voorstel, maar dankzij de steun van het CDA en de SGP-CU haalde dit voorstel toch een nipte meerderheid en komen er naast het geplande aantal van 1500 vouchers voor eigenaren en huurders samen nog 1250 vouchers voor huurders extra.