Energiefonds voor de gemeente Nieuwkoop

Een blijvend betaalbare energierekening voor iedereen in onze gemeente. Met dat doel heeft D66 samen met Samen Beter Nieuwkoop en Natuurlijk Nieuwkoop aan het college gevraagd om een Energiefonds met een startbedrag van 1 miljoen euro te realiseren. Het college maakt in opdracht van de raad op korte termijn een plan voor een straat-voor-straataanpak.

Energierekening reden tot zorg

De stijgende energierekening is voor veel Nieuwkopers een bron van zorg. Er worden op dit moment landelijk veel korte termijn maatregelen ingezet, zoals het prijsplafonds en verschillende toeslagen. Echter, is het ook van belang om tempo te maken met het verduurzamen van woningen als permanente oplossing voor het risico van onbetaalbare energiekosten.

D66, Natuurlijk Nieuwkoop en Samen Beter Nieuwkoop hebben het college daarom gevraagd om de realisatie van een Energiefonds voor te bereiden. Ook moet het college in februari een plan aan de gemeenteraad voorleggen voor een ‘straat-voor-straat’ aanpak die gericht is op snelle energiemaatregelen met een direct effect op de energierekening, zoals isolatie en zonnepanelen.

Voor wie is het energiefonds bedoelt?

De middelen in het Energiefonds zijn bedoeld voor het op weg helpen van gezinnen die in een woning met een energielabel D t/m G wonen en voor wie het moeilijk is om zelf geld vrij te maken voor verduurzaming van hun woning. De drie partijen hebben het college gevraagd om ook uit te werken hoe woningen met energielabel C meegenomen kunnen worden in de lokale aanpak. Het fonds start met een bedrag van 1 miljoen euro en kan komende jaren aangevuld worden met middelen vanuit het Rijk en met middelen die de gemeente eventueel zelf later nog toevoegt.

Resultaten bereiken vanuit de oppositie

Jop van der Pijl en Annette Pietersen van D66 zijn blij met het resultaat en met de samenwerking met de andere twee partijen in de opdracht aan het college: ‘we zijn blij dat duurzaamheid steeds meer aandacht krijgt in de gemeenteraad en trots dat het ons lukt om samen met andere partijen voorstellen te doen voor echte oplossingen voor de zorgen die veel inwoners hebben door de de energiecrisis’.

In dezelfde raadsvergadering werd overigens door dezelfde partijen een motie ingediend om de doelgroep die in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag in 2023 te verruimen van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Ook dit voorstel, waarvoor Natuurlijk Nieuwkoop het voortouw nam, is aangenomen.