D66: Nieuwkoop heeft een Cultuurmakelaar nodig

In een gemeente die bestaat uit 13 kernen met een enorm aantal aan culturele instellingen, verenigingen en particuliere initiatieven is de weg naar de gemeente voor faciliteiten en subsidies én naar elkaar soms moeilijk te vinden. Het antwoord van D66: de Cultuurmakelaar.

In 2019 adviseerde de WHO al om strategisch beleid te vormen waarbij cultuur en gezondheid van elkaar kunnen profiteren, immers cultuur beleven, op welke manier ook, kan helpen ziekte te voorkomen. De gemeente Nieuwkoop heeft momenteel alleen geen cultuurbeleid.

In onze gemeente bevinden zich talloze verenigingen die actief zijn op het gebied van cultuur, denk hierbij aan de lokale muziekverenigingen, beeldende kunstverenigingen, galeries, musea, Kaleidoscoop, Triggr en particuliere initiatieven op het gebied van cultuur zoals de Haagse Schooldag en Slootkunst.

Voor deze verenigingen en organisaties is de weg naar de gemeente soms moeilijk te vinden. Voor sportverenigingen is er inmiddels een sportmakelaar aangesteld, zodat de sportclubs in de gemeente één aanspreekpunt hebben voor faciliteiten en subsidies. D66 Nieuwkoop wil een soortgelijk aanspreekpunt voor cultuur: de Cultuurmakelaar.

Met de Cultuurmakelaar brengen we lokale initiatieven met elkaar in contact, wijzen we de weg naar subsidies en verbinden we cultuur met school, zodat kinderen een rijke schooldag kunnen beleven. Bovendien kunnen we lokale initiatieven breder uitzetten binnen onze gemeente en zo de kernen met elkaar verbinden. Daarnaast kan overwogen worden om culturele organisaties meerjarige subsidies te verstrekken, opdat zij kunnen doen waar ze goed in zijn.

Laten we een beleid schrijven voor cultuur met de Cultuurmakelaar als praktisch hulpmiddel om goed cultuurbeleid te realiseren.

Zoals te lezen in De Omroeper en op Nieuwkoper.nl