Inbreng D66 Nieuwkoop Algemene Beschouwingen 2022

Info: Tijdens de Algemene Beschouwingen wordt er gestemd over de begroting. Tijdens de begrotingsbehandeling krijgen alle partijen 7 minuten de tijd om aandacht te besteden aan onderwerpen die zij belangrijk vinden. Onderstaande tekst is de sprekerstekst van fractievoorzitter Jop van der Pijl van D66 Nieuwkoop.

Visieloos bestuur

Kijk verder dan morgen. Dat was de D66 slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Sindsdien is het alleen maar duidelijker geworden voor mij waarom dat verder kijken nu precies zo belangrijk is.

Het vertrouwen vanuit inwoners in de landelijke, provinciale en lokale politiek is laag, ontzettend laag. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van alle Nederlanders geen vertrouwen meer heeft.

Er zijn meerdere redenen voor dit lage en alsmaar dalende vertrouwen in de politiek. Een belangrijke  reden voor het lage vertrouwen; visieloos bestuur. De wereld heeft grote problemen, het is economisch gezien momenteel een lastige tijd, mensen maken zich zorgen. Ze hebben echte problemen en verwachten van de politiek echte oplossingen. Er lijkt zich telkens weer een nieuwe crisis voor te doen, inwoners hebben het gevoel dat er pas wat wordt gedaan als het eigenlijk al te laat is, of ze vragen zich af wat zij nu precies hebben aan de besluiten die de politiek neemt. 

Volgens D66 Nieuwkoop is de enige manier om dit tij te keren om het vertrouwen te herstellen door vanaf nu wel vooruit te kijken, verder te kijken en te denken aan wat nu het meest nodig is voor onze inwoners.

Energiecrisis voelbaar bij inwoners

Waar voor inwoners de gevolgen van de stikstofcrisis en klimaatcrisis misschien niet van de een op de andere dag merkbaar zijn. Zijn de gevolgen van de energiecrisis dat wel. Inwoners en ondernemers hebben te maken met een enorme stijging van hun rekeningen.

Een gemiddeld gezin met 2 ouders en 2 kinderen gaf vorig jaar ongeveer €8000,- aan boodschappen per jaar uit. Vandaag de dag betalen zij bijna €10.000,- voor dezelfde boodschappen. 

Een gemiddeld huishouden in de gemeente Nieuwkoop verbruikte in 2020 1280m3 aan gas. Dat stond toen gelijk aan zo’n €1000,- per jaar. Mochten zij dit jaar evenveel gas verbruiken, dan betalen zij dit jaar €4000,- per jaar. 

Dan heb ik het alleen nog maar over gas en boodschappen gehad. Nog niet over brandstofkosten of andere energiekosten. Het leven is gewoon heel snel ontzettend duur geworden.

Je moet nu keuzes maken!

Ook in onze gemeente moet het anders. We moeten kansen grijpen om lokale problemen vandaag de dag aan te pakken en tegelijkertijd een stap te zetten om problemen die ons nog te wachten staan op  te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lokaal antwoord voor de klimaatcrisis.

In deze begroting wordt voorgesteld om 10 miljoen te reserveren, voor nieuwe ontsluitingen, een parkeerplaats en inrichting van dorpscentra. Voorzitter, D66 vindt dat we in de wereld van nu andere prioriteiten moeten stellen. De juiste keuzes maken waar we nú het geld aan uitgeven. En wat ons betreft ligt de prioriteit bij het oplossen van de problemen die inwoners vandaag de dag voelen, waar ze vanavond van wakker liggen.

Laat ik vooropstellen dat onze dorpscentra, met name die van Ter Aar, wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Maar welk centrum hebben wij op te knappen wanneer inwoners vanwege de stijgende kosten geen geld meer hebben om naar deze ondernemers toe te gaan? 

Dan de ontsluitingen. Tijdens de behandeling van de begroting in de raadsvergadering twee weken geleden vroegen wij ons af of de reservering van 5 miljoen die nu wordt gedaan überhaupt deze collegeperiode nog wel wordt gebruikt. Hier had het college toen geen antwoord op en nogsteeds, vandaag de dag, hebben we nog geen schriftelijke reactie gehad op die vraag. Dat geld kunnen we voor iets anders nu gebruiken. Nu.

Tijd voor verbetering! Help inwoners en investeer tegelijkertijd in klimaat.

Ik kom terug op hetgeen waar ik mee begon; het vertrouwen in de politiek. Uit onderzoek van Ipsos blijkt namelijk iets interessants. 64% van de respondenten geeft aan dat het dalende vertrouwen te maken heeft met de aanpak op het gebied van de energiecrisis of misschien beter gezegd; het ontbreken hiervan.

Ik vind dat niet gek. Zoals ik al zei: mensen willen van de politiek echte oplossingen voor hun echte problemen. Geven we nu namelijk op een slimme manier ons geld uit, dan helpen wij niet alleen mensen die het moeilijk hebben met het betalen van hun rekeningen, maar zetten wij ook een belangrijke stap in het aanpakken van de klimaatcrisis én in het herstel van het vertrouwen in de politiek.

Daarom voorzitter focussen wij bij deze begrotingsbehandeling op de effecten van de energiecrisis voor onze inwoners en dienen we daarover samen met SBN en NN twee moties in.