Geen 4e aanvliegroute zolang Schiphol niet krimpt

Duidelijk signaal van 25 D66 fracties richting Den Haag: geen 4e aanvliegroute, zolang de overlast van Schiphol niet krimpt.

Open brief

In een open brief [download hier] gericht aan de gehele Tweede Kamer, de D66 Tweede kamer fractie en de D66 bestuurders in het kabinet doen een groot aantal D66 fracties van Wijk bij Duurstede tot Laren en van Veenendaal tot Nieuwegein een duidelijke oproep: zolang er geen harde garanties zijn wat betreft de krimp van de overlast van de luchtvaart zullen genoemde 25 fracties zich inzetten tegen de komst van de nieuwe 4e aanvliegroute.

bruin hoogbouw gebouw met blauw vliegtuig in de lucht

Beeld: pexels (low angle)

Moties tegen de 4e aanvliegroute

We zitten midden in een klimaat- en stikstofcrisis, we vragen veehouders om te krimpen en de luchtvaart krijgt vrij baan. Ja, D66 is voorstander van herziening van het luchtruim omdat dit iets minder vervuilend is en aansluit op Europese plannen. Maar zolang er geen zekerheid is op reductie van vliegbewegingen op Schiphol zullen ondergetekenden zich, samen met lokale burgerinitiatieven, hard maken de komst van de 4e aanvliegroute tegen te houden. 

Vooral ook omdat de 4e aanvliegroute gepland staat over of in de nabijheid van Natura 2000 gebieden en twee Nationale Parken: Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

Hoe kunnen we aan de ene kant veehouders en industrie vragen om stikstof te reduceren middels vergaande maatregelen om kwetsbare natuur te sparen en aan de andere juist over deze kwetsbare natuur vliegtuigen te laten vliegen?

Werk aan minder vluchten en meer alternatieven, zoals de trein

Met deze brief roepen de fracties op om niet toe te geven aan de lobby van de luchtvaartmaatschappijen. Verminder het aantal vliegbewegingen naar maximaal 460.000 vluchten dit jaar en breng ook de volgende jaren het aantal vluchten verder naar beneden. Leg dit vervolgens wettelijk vast met daarbij een jaarlijks sterk reductie percentage van CO2 en stikstof emissie als ook de geluidsoverlast. Maak daarnaast alternatieven zoals de trein aantrekkelijker.

Ondertekening

De brief is onderschreven door de voltallige raadsfracties van: 

D66 Nieuwegein, D66 Woerden, D66 Baarn, D66 Montfoort, D66 Houten, D66 De Bilt, D66 Utrechtse Heuvelrug, D66 Stichtse Vecht, D66 Amersfoort, D66 Vijfheerenlanden, D66 Ede, D66 Provincie Gelderland, D66 Soest, D66 De Ronde Venen, D66 IJsselstein, D66 Wijk bij Duurstede, D66 Utrecht, D66 Leusden, D66 Veenendaal, D66 Zeist, D66 Laren, D66 Bunnik, D66 Eemnes, D66 Culemborg, D66 Provincie Utrecht.

Naast deze brief zullen genoemde fracties een motie voorbereiden voor het D66 partij congres 13 mei in Amsterdam. Ook zullen de fracties zich inspannen om, samen met de andere politieke partijen, een vergelijkbaar signaal te laten horen namens de genoemde gemeenten en provincies.