Voorwoord

Beste inwoner van Nieuwegein,

Het is tijd voor een nieuw perspectief. We moeten ons aanpassen aan een snel en continu veranderende wereld.

Veranderingen die ook lokaal vragen om een nieuw perspectief:

  • We verplaatsen ons meer op de fiets, mede dankzij de e-bike. Hoe kunnen we ons wegennet daar goed op inrichten? 
  • Auto’s zijn steeds vaker voorzien van een stekker. Daar worden ze stiller èn schoner van. Dat is goed voor de luchtkwaliteit. Maar is het ook goed voor de veiligheid? En hebben we wel voldoende laadplekken?
  • Als we meer stroom gebruiken, dan zullen we die ook moeten opwekken. Meer daken zijn voorzien van zonnepanelen. Waarbij vragen opkomen over veiligheid en esthetiek: mag het ook mooi zijn?

Slim combineren, daar gaat D66 voor.

De woningmarkt is kapot. In Nieuwegein heerst een grote woningnood, net als in de rest van de regio. Doorstroming vindt nauwelijks meer plaats, door een gebrek aan passend aanbod. De afgelopen jaren heeft Nieuwegein veel bijgebouwd. Tot 3x meer dan we oorspronkelijk hadden gepland. Een mooi resultaat. Tegelijkertijd moeten ervoor zorgen dat deze bouwgolf niet ten koste gaat van de leefbaarheid in onze stad. D66 wil daarom slim bouwen.

  • Hoe kunnen we onze stad voorbereiden op hevige regenbuien en droge hete zomers?
  • Hoe kunnen we meer groen integreren in onze bebouwing? Zo helpen we mee aan een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit.
  • Hoe kunnen we zo bouwen dat nieuwe woningen geen energie meer verbruiken, maar energie opleveren? Zo hoeven we minder op te wekken en schaarse ruimte daarvoor beschikbaar te stellen.
  • Hoe kunnen we deze uitdagingen aangaan zodat woningen betaalbaar en de woonomgeving leefbaar blijft?

Investeren in elkaar.

D66 is niet blind. Al deze veranderingen leiden helaas ook tot tweedelingen. Vaak worden ze geduid met het verschil tussen de haves en de havenots. Vrij vertaald: zij die mee kunnen en zij die dat niet kunnen. Als een welvarende gemeente hebben we de mooie en morele plicht om iedereen gelijke kansen te bieden. 

Om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden, zullen we ongelijk moeten investeren: in wijken, in buurten, in mensen. 

Te beginnen in het onderwijs. Peuters tot en met jongvolwassenen willen we uitdagen in hun ontwikkeling. Met elke dag aandacht voor cultuur, sport en onderwijs. Een rijke schooldag noemt D66 dat. Inclusief een goede lunch, want kinderen die honger hebben, kunnen niet leren.

Ook volwassenen willen we meer onderwijs bieden. Een leven lang leren. Van nieuwkomers tot laaggeletterden, van mensen die tussen twee banen zitten tot vrijwilligers: D66 wil stimuleren dat iedereen kan leren. Zodat je altijd waarde kan toevoegen in deze veranderende wereld. 

Iedereen doet ertoe. In onze diversiteit zit onze kracht. Toch merken we dat in Nieuwegein steeds meer discriminatie en uitsluiting plaats vindt. Dat willen en mogen we niet toestaan. Daarom strijdt D66 voor een inclusieve stad.

Een nieuw perspectief.

Zoals ik al schreef: veel veranderingen zijn op dit moment gaande. Gek genoeg is het ook een tijd van vertraging. Mede ingegeven door de meerdere lockdowns die we ondergaan als gevolg van de coronapandemie. De gevolgen van deze crisis zijn nog niet te overzien. Zijn ze vooral financieel? Of heeft het vooral effect op onze sociale samenhang? Leidt de anderhalve meter samenleving tot vervreemding of juist saamhorigheid? Deze vragen zijn nog niet te beantwoorden. Wel weten we dat dit veel van ons aanpassingsvermogen vraagt. Zowel nu als naar de toekomst.

Het is tijd voor een nieuw perspectief. Een perspectief dat uitgaat van een positief mensbeeld en met vertrouwen werkt aan de toekomst.

Samen doen.

Op 16 maart 2022 kunt u uw stem weer uitbrengen: wie krijgt uw vertrouwen om het nieuwe perspectief vorm te geven? Ik bied u met heel veel plezier het D66 verkiezingsprogramma aan. Hierin staan onze ideeën voor een beter Nieuwegein. Ik kijk ernaar uit om onze en uw ideeën samen te realiseren.

Heeft u vragen of suggesties? Onderop deze pagina vindt u onze contactgegevens. Ik hoor graag van u.

Hartelijke groet,
Tom Verhoeve
Lijsttrekker D66 Nieuwegein

Tom Verhoeve

Tom Verhoeve - Beeld: D66