Samen doen

Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

D66 werkt aan een eerlijke woningmarkt, een stevige klimaataanpak en het beste onderwijs. Met een stem op D66 kies je voor een optimistische toekomst van Nieuwegein.

in gesprek op City Plaza, Nieuwegein Beeld: Tom Verhoeve

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

In het kort

D66 werkt samen met jou aan een gezonde stad waar het goed toeven is. Een stad waar je jezelf mag zijn. Waar als het even tegenzit de overheid je helpt. We pakken de klimaat- en wooncrisis stevig aan. Voor ons, maar zeker voor onze kinderen.