Werken loont

In een economisch sterke stad voorzien grote en kleine ondernemers in de behoeften van de Nieuwegeiners, met een divers aanbod van producten en banen. Daarom wil D66 Nieuwegein het vestigingsklimaat voor ondernemers in de stad verder verbeteren. Van de bakker op de hoek tot de grote bedrijven.

Ondernemingen die iets toevoegen aan onze duurzaamheidsambities of aan de digitalisering, ontvangen wij met open armen. Of ze nou klein zijn of groot. Een goed vestigingsklimaat biedt ook werkgelegenheid. Zowel voor regulier werkzoekenden, als voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hoe ziet Nieuwegein er uit in 2040?

uitzicht op City Plaza Beeld: Tom Verhoeve

Nieuwegein, waar anders?

Nieuwegein heeft alles in huis: ligging, arbeidskrachten en ondernemersmentaliteit. Nieuwegein heeft een eigen positie in de regio Utrecht. Dankzij onze gunstige ligging in het midden van het land tussen water- en snelwegen zijn veel ondernemingen in de logistieke sector actief. De goede bereikbaarheid zorgt ook voor veel conferentiemogelijkheden. Daarnaast huisvesten we grote werkgevers zoals het St. Antonius Ziekenhuis, Post.nl en scholen met een regionale aantrekkingskracht. Ook ons stadscentrum City heeft een regionale functie. Tenslotte hebben we drie sterke bedrijventerreinen: Laagraven, Plettenburg en Het Klooster.

Kortom, met het specifieke profiel van Nieuwegein, de gunstige ligging van onze stad en de behoefte in onze regio valt meer werkgelegenheid te creëren!

Werkgelegenheid  lokaal, goed voor ons allemaal.

Lokale werkgelegenheid is belangrijk. Het vermindert woon-werk verkeer, het versterkt sociale cohesie en verbetert de lokale en regionale economie. De politiek en lokale overheid hebben een belangrijke rol in de lokale economie. Voldoende passend opgeleide werknemers, sterke en goed bereikbare werklocaties, een aantrekkelijk centrum met winkels, horeca en cultuur en schoon/veilig winkelaanbod in de groene Nieuwegeinse buurten dragen allemaal bij aan een goed vestigingsklimaat.

Daarom wil D66 op iedere school in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs minimaal 1 contactpersoon die actief aansluiting heeft, dan wel krijgt bij het bedrijfsleven, bij zowel grote bedrijven als MKB-bedrijven. Er wordt een programma opgezet om kwetsbare groepen te begeleiden naar stage- en werkplekken. Nieuwegein kan zo mogelijk ook aanhaken op regionale initiatieven, gezien de regionale functie van de arbeidsmarkt.

Verbeter de winkelstraten.

City als hart van Nieuwegein met regionale aantrekkingskracht willen we behouden en versterken met een mix aan functies. Hier is ruimte voor een divers aanbod van horeca, cultuur, winkels en evenementen. Wijk- en buurtcentra vervullen een belangrijke rol voor het dagelijks voorzieningenaanbod in de buurt van onze inwoners. Verduurzaming en verbetering van deze winkelcentra worden vanuit de gemeente ondersteund. Zo versterken we de lokale economie en ondernemerschap.

De gemeente faciliteert de (duurzame) ondernemer.

Ondernemers, waaronder ZZP’ers, moeten de gemeente goed weten te vinden en zaken moeten zo snel mogelijk te regelen zijn. Bedrijven en ZZP’ers moeten goed de duurzaamheidsslag kunnen maken. Er wordt een ondernemersloket opgezet; een digitale omgeving waar ondernemers alles van A tot Z kunnen regelen, waaronder de verplichtingen uit de Omgevingswet. Makkelijk, toegankelijk en snel. Extra aandacht voor ZZP’ers en het MKB is daarbij van belang.

Er wordt tweemaal per jaar een “Week van de duurzame Ondernemer” georganiseerd. Hier wordt proactief voorlichting gegeven over bestaande rijks- en gemeenteregelingen en subsidies ten aanzien van verduurzaming van het bedrijf. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor workshops c.q. voorlichtingsavonden over specifieke onderwerpen, zoals: “Zonnepanelen op mijn bedrijfspand, waar moet ik aan denken?”

Iedereen aan het werk.

D66 wil toewerken naar een inclusievere arbeidsmarkt. Niet de kortste weg naar werk moet leidend zijn, maar duurzame uitstroom naar betaald werk. We gunnen iedereen een rol in onze samenleving. Ieders talent is waardevol en moet ingezet kunnen worden. Daarom moet er aandacht blijven om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te begeleiden naar werk. De ‘inclusieve arbeidsmarkt’ is daarmee nog niet gerealiseerd. Daarom vindt D66 Nieuwegein dat we ondernemers die wel “maatschappelijk verantwoord aannemen” een signaal van waardering moeten geven. Dit kan bijvoorbeeld door hen opdrachten te gunnen of op een andere manier in het zonnetje te zetten.