Energiepositief wonen in Nieuwegein

De gemeenteraad heeft op ons initiatief besloten om energiepositief bouwen tot norm te verklaren in de wijk Rijnhuizen. Later is dat de standaard geworden voor heel Nieuwegein.

Grote woningbouwopgave

Nieuwegein kent een grote woningbouwopgave en slechts enkele woningbouwlocaties. Logisch dat daarom de gemeente inzet op meer woningen in de wijk Rijnhuizen. Op initiatief van D66 heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag besloten om energiepositief bouwen in Rijnhuizen tot norm te verklaren.

Wat houdt een energiepositieve woning in?

Energiepositieve woningen produceren netto meer energie dan ze verbruiken. Op die manier kan een energiepositieve woning ook energie leveren aan bijvoorbeeld de straatverlichting en laadpalen voor elektrische auto’s.

Gemeente Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. “Om onze ambities te realiseren is het belangrijk om nu te bouwen voor de toekomst,” aldus D66-raadslid Anita van Schaik, “doordat we weten dat onze huidige woningvoorraad niet volledig energieneutraal te krijgen is, is het slim om bij nieuwbouw en transformaties in te zetten op energiepositief bouwen.

Met de 2.500 woningen die in Rijnhuizen gerealiseerd gaan worden, is er voldoende mogelijkheid om deze bouwtechniek toe te passen. Zo wordt voorkomen dat Nieuwegein achterblijft op dit gebied.

Bij de begrotingsbehandeling begin november 2019 gaf D66 al mee dat juist Rijnhuizen en City zich lenen voor energiepositieve woningen. “Fijn dat de gemeenteraad nu al in overgrote meerderheid heeft besloten om energiepositief bouwen tot norm te verklaren,” vervolgt Van Schaik.

Stemuitslag

Op de VVD na, stemden alle aanwezige raadsleden voor het amendement.