D66 pleit voor zichtbaar maken Artikel 1 van de Grondwet in Nieuwegein

De gemeenteraad bespreekt op donderdag 1 december de kaders die het wil stellen aan het inclusiebeleid in de gemeente. D66 zal in deze vergadering pleiten om Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken in onze stad. D66 is nieuwsgierig hoe andere partijen denken dit artikel goed zichtbaar te krijgen. Moet het op een kunstzinnige wijze, of juist als tekst op bijvoorbeeld de glazen pui van het stadshuis?

Nieuwegein wil een inclusieve gemeente zijn

Dat betekent dat iedereen zichzelf kan zijn. Discriminatie op basis van bijvoorbeeld afkomst, een handicap of seksuele voorkeur moet bestreden worden. Om deze wens om te zetten in concrete maatregelen, stelt de gemeenteraad op 15 december kaders vast. Het raadsvoorstel waarin deze kaders staan, wordt op 1 december voor besproken tijdens de Avond voor de Stad. 

De basis van inclusie

Artikel 1 is het fundament van ons democratisch handelen, en daarmee de basis van inclusie. Artikel 1 zichtbaar in de openbare kan leiden tot gesprekken of ontmoetingen rond het thema: hoe houden we rekening met elkaar?

Artikel 1 van de Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatiewegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Laten zien

Beleid is goed, maar uiteindelijk gaat het er ook om dat we laten zien waar we voor staan. Dat hebben we gedaan met de regenboogzebrapaden, dat doen we met initiatieven als Orange the World en het is logisch om dat ook met Artikel 1 van onze grondwet te doen.”