Veel aandacht voor leefbaarheid wijken in de stemtent

Driekwart van de respondenten bij de D66 Stemtent vindt dat de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in wijken moet verhogen. Aan de Stemtent en via social media gaven 56 mensen daarover hun mening.

Verschillen tussen wijken

Er zijn wel duidelijke verschillen wat de beleving van wijkbewoners betreft. Mensen uit Céramique en Sint Pieter voelen zich veilig en vinden de leefbaarheid prima. Inwoners van Malberg en het Wittevrouwenveld daarentegen zijn minder tevreden. Sommige deelnemers pleitten voor meer handhaving.

Verkeer

Heel concreet werden de oversteekplekken bij Céramique als onveilig ervaren. Ook de Wycker Brugstraat wordt als onveilig beschouwd vanwege het fietsverkeer dat met hoge snelheid van de Sint Servaasbrug rijdt.

Publieke taak

Veel mensen vinden dat de gemeente altijd moet werken aan meer veiligheid en leefbaarheid. Het is volgens hen een publieke taak.