Subsidie voor groene schoolpleinen

Bij de provincie Limburg kan een subsidie worden aangevraagd voor de realisatie van groene schoolpleinen. Een groen schoolplein zorgt ervoor dat kinderen spelen en opgroeien in het groen. D66 hoopt dat Maastrichtse scholen hier gebruik van maken en vraagt het college de scholen in Maastricht over de subsidiemogelijkheid in te lichten.

Subsidie voor groene schoolpleinen

Vanaf 1 juli kunnen scholen in de provincie Limburg een subsidie aanvragen voor de realisatie van een groen schoolplein. Met de subsidieregeling wil de Provincie Limburg scholen stimuleren om de bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein. De subsidieregeling voor een groen schoolplein loopt van 1 juli 2022 tot 1 februari 2023.

Inlichten van scholen

D66 Maastricht is van mening dat dit een goed initiatief is. Het is goed kinderen te laten spelen en opgroeien in groenvoorzieningen en zich bewust te zijn van de natuur. Helaas is het in de praktijk vaak het geval dat niet alle scholen op de hoogte zijn van dit soort subsidies en mogelijkheden. D66 Maastricht heeft het college daarom gevraagd om alle scholen in Maastricht in te lichten over het bestaan van deze subsidieregeling.