D66 stelt vragen over uitvoering motie ‘Inclusie’

Claudia Demas stelt vragen aan het college inzake inclusie en laaggeletterdheid. D66 vindt het belangrijk dat iedereen in Maastricht mee kan doen. Daarom is op 19 oktober 2021 een motie ingediend over inclusie. We zijn nu bijna een half jaar verder en willen graag weten hoe het staat met de voortgang van deze actiepunten.

Aangenomen motie ‘Inclusie’

Op 19 oktober 2021 is de motie ‘Inclusie’ aangenomen door de gemeenteraad. Deze motie was door Claudia Demas, namens de fractie van D66, ingediend en kreeg brede steun van de gemeenteraad. Met deze motie werd het college verzocht om een regierol te nemen als het gaat om inclusie en hier een (nog) prominentere rol aan te geven bij het maken van gemeentelijk beleid. Ook is verzocht om de externe communicatie vanuit de gemeente toegankelijker te maken en om met een plan van aanpak te komen, aanvullend op het ‘regionaal plan van aanpak basisvaardigheden’. In het plan van aanpak waar D66 om verzoekt dient te worden aangegeven op welke wijze de in het plan van aanpak opgenomen beleidsregels worden ingebed en geborgd op lokaal niveau.

“Taaloffensief” tegen laaggeletterdheid

D66 is voorstander van een “taaloffensief” tegen laaggeletterdheid. Als je niet goed kan lezen heeft dat een negatieve invloed op je kansen op een baan, op je gezondheid en op je financiële zelfredzaamheid. Als je niet goed kan lezen, ben je vatbaarder voor oplichting en phishing, misleiding en nepnieuws. En als je niet in staat bent ‘moeilijke’ brieven te lezen of stukken te begrijpen, worden alledaagse dingen hele grote uitdagingen. D66 is daarom een voorstander van een (mobiele) bibliotheek in elke wijk.