Bijdrage begroting 2023

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad van Maastricht ingestemd met de begroting 2023. D66 is blij met deze groene en sociale begroting waar veel van onze input is overgenomen.

Een deken in de winter

 “De begroting is net een deken in de winter: als de één hem naar zich toetrekt, ligt de ander in de kou”. Hans van Mierlo sprak deze wijze woorden tijdens zijn politieke loopbaan uit. De begroting is de basis van een concrete vertaalslag van de politiek haar wensen en ambities. Samen maken wij keuzes welke voor velen gevolgen kunnen hebben, maar waar altijd de een aan een korter eind zal trekken dan de ander en vice versa. Lees onze volledige bijdrage hier.

Moties

Naast de begroting werden verschillende moties behandeld. Uiteraard stemde D66 voor de Rijke Schooldag voor ieder kind. Kansengelijkheid begint op school, met een goed gevulde maag en een divers curriculum. We stemden tegen een motie over het beperken van opvang voor asielzoekers in Maastricht. We moeten pragmatisch en ruimhartig acteren als stad in tijden van crisis.

MAA

En we stemden voor een motie van GroenLinks om de Maastrichtse bijdrage aan MAA te schrappen. Omgevingsoverlast, luchtvervuiling en fossiele uitputting: we zitten in een klimaatcrisis. Daar moet naar gehandeld worden. Hier hoort een overbodig vliegveld niet bij.