Aandacht voor kwetsbare positie Oekraïense vrouwen en kinderen

De oorlog in Oekraïne is niemand ontgaan. Hierdoor zijn er veel Oekraïners gevlucht. Het gaat hierbij voornamelijk om (jonge) vrouwen met kinderen. Het warme welkom en de tolerantie van onze inwoners om deze mensen op te vangen zijn
hartverwarmend.
Desalniettemin maakt D66 zich zorgen over de kwetsbaarheid van deze mensen, en stelt hierover vragen aan het college.

Kwetsbaarheid van Oekraïense vluchtelingen

Signalen uit België en andere landen laten zien dat er ook enkele gevallen zijn waar Oekraïense vrouwen en kinderen in huis worden genomen met verkeerde intenties, zoals vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. Miriam Elfassih en Claudia Demas zijn van mening dat de gemeente moet voorkomen dat vluchtelingen in verkeerde handen vallen of van de radar verdwijnen. Miriam en Claudia vragen het college dan ook of de gemeente overzicht heeft waar Oekraïense vluchtelingen in Maastricht verblijven en of er beleid is om te voorkomen dat Oekraïense vluchtelingen in verkeerde handen vallen of van de radar verdwijnen.