Wethouder Paul Dirkse: ‘Voor u staat een dankbaar mens’

Woensdagavond 23 mei is het nieuwe college van B en W geïnstalleerd. D66 heeft twee bewindslieden voorgedragen om het Beleidsakkoord 2018-2022 uit te voeren: ‘De fractie heeft er alle vertrouwen in dat Paul Dirkse op de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Financiën en Fleur Spijker op de portefeuille Duurzame Verstedelijking de mooie, ambitieuze plannen uit het Beleidsakkoord tot bloei kunnen brengen.’

Bij de Leidse afdeling kennen we Paul Dirkse al als de geboren en getogen Leidenaar die in het vorige college wethouder Onderwijs, Sport en Duurzaamheid was. Nu is hij als één van de twee D66’ers toegetreden tot de nieuwe coalitie. Hij stelt zich aan Leiden voor met deze woorden:

Speech Paul Dirkse

Voorzitter, voor uw raad staat een dankbaar mens. De afgelopen twee jaar heb ik kunnen ervaren dat er niets mooier is dan mij elke dag in te zetten voor Leiden, de stad waarmee ik mij zo sterk verbonden voel.
Vanavond draagt mijn partij mij voor om dit werk voort te zetten.

Samen met Fleur, Yvonne, Martine en Marleen ga ik aan de slag met de uitvoering van de ambities uit het beleidsakkoord “Samen maken we de stad”. Dat beschouw ik als een grote verantwoordelijkheid. En een grote eer.

En dus staat er voor u een dankbaar mens. Want hoe zeer deze stad zich ook ontwikkelt, het werk is nooit af. Deze stad is al eeuwenlang een broedplaats van talent, en als het aan mij ligt blijft dat nog eeuwenlang zo. Leids continuüm. Dat vraagt om een stadsbestuur dat koers houdt op de verdere ontwikkeling van deze prachtige historische stad in het Hart van Holland. Een internationale kennisstad, die kansen biedt voor iedereen.

Als ik straks andermaal het vertrouwen van uw raad krijg, dan zal ik er weer alles aan doen om daarin van betekenis te zijn. Om het goede te doen. Want er zit nu eenmaal een onbedwingbare behoefte in mij om de wereld een beetje beter te maken. Mijn voetbalvrienden voorspelden het al, jaren geleden: “Je weet het toch altijd zo goed Paul. Weet je wat jij moet doen? Je moet in de politiek gaan. Juh.”

De afgelopen twee jaar heb ik ook ervaren dat het besturen van de stad bij tijd en wijle een ingewikkeld métier is. Met elkaar, raad en college, hebben wij de verantwoordelijkheid om de belangen van de stad zo goed mogelijk te dienen. Het geeft voldoening als we resultaten boeken waar inwoners, bedrijven en instellingen mee vooruit kunnen.

Dat bereiken we alleen maar als wij hier met elkaar goed weten wat er leeft in de stad. Als we bereid zijn te luisteren naar de argumenten uit de stad, ook als het ons politiek even niet zo goed uitkomt. En zelfs als we ons heel goed verdiept hebben in de materie, is de belangenafweging vaak niet eenvoudig.

En toch, wij maken die afwegingen. Daar zitten we voor, dat zijn we aan de stad verplicht. En gelukkig gaat dat de afgelopen jaren heel goed. Het blijft van grote waarde dat we in Leiden een cultuur hebben opgebouwd van onderling vertrouwen. Met oog voor de verschillende belangen, met scherpte in het debat én met het lef om uiteindelijk besluiten te nemen en die uit te voeren.

Voorzitter, ik zal mij de komende jaren vanuit het college sterk blijven maken om deze constructieve cultuur van ruimte en vertrouwen uit te blijven dragen. Er zit enorm veel kwaliteit en energie bij ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties in deze stad.

Leiden wordt steeds mooier, ik durf wel te stellen dat een samenwerkingsgerichte cultuur in de politiek daar mede voor heeft gezorgd. Het biedt de stad duidelijkheid. En het zorgt er voor dat stadspartners ook de bereidheid tonen om zich voor Leiden en de regio in te zetten.

Want samen maken we de stad.

Voorzitter, ik rond af met de woorden van de Franse president

Emmanuel Macron: “Politiek is geen beroep, het is een maatschappelijke plicht die je een tijd lang vervult.”
Ik kan mij daar geheel in vinden. Ik heb er enorm veel zin in om die plicht de komende jaren te gaan vervullen. In, met en voor Leiden.

Dank u wel.