De Kracht van Cultuur – een nieuwe cultuurnota voor Leiden

Het onderwerp leefde al een tijdje in Leiden: er zou een nieuwe cultuurnota komen, en wel in overleg met veel culturele partners in de stad. Dat is ook gebeurd, want na een flink aantal ‘Cultuur aan tafel’-sessies, waarbij met allerlei cultuurmakers en -gebruikers over allerlei onderwerpen is gesproken, en een paar grote bijeenkomsten ligt er nu een mooi visiedocument – en iedereen is betrokken bij de totstandkoming ervan.

In de cultuurnota staan drie ambities centraal. Om te beginnen moet de cultuursector er samen met de gemeente voor blijven zorgen dat het culturele leven in Leiden een kwalitatief goed en inclusief aanbod heeft.  Zo is in Leiden voor iedereen iets te beleven is. Daarnaast zal cultuur ook gaan bijdragen aan maatschappelijke doelen en aangewend worden voor specifieke groepen uit het sociaal domein. Tot slot wil Leiden zich blijven onderscheiden met haar bijzondere vervlechting van kennis en cultuur, zowel nationaal als internationaal. We zijn namelijk niet voor niets ‘Stad van Kunst en Kennis’.

Dat zijn natuurlijk mooie ambities, die we eigenlijk alleen maar kunnen onderscheiden. Toch mist D66 een paar dingen in de cultuurnota. Hoewel vrijwilligers een essentiële rol spelen bij het mogelijk maken van een groot deel van de culturele evenementen in Leiden, worden ze helemaal niet genoemd. Wij vinden dat deze belangrijke mensen beter verdienen en willen dus ook dat hun onbetaalbare rol alsnog onder woorden gebracht wordt. Verder vragen wij, door middel van een motie, aan het College om voortvarend aan de slag te gaan met het invoeren van de Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst, in Leiden. Het komt te vaak voor dat kunstenaars niet of nauwelijks worden betaald voor hun inzet en bijdrage aan evenementen. We vragen het college daarom om een concreet plan om deze code ook voor Leidse evenementen in te voeren. Kunstenaars zijn geen vrijwilligers, ze zijn professionals en verdienen het dus ook om zo behandeld te worden.

Het is mooi om te zien dat deze cultuurnota zoveel ambities heeft voor de toekomst van kunst en cultuur in Leiden en ik ben ervan overtuigd dat we, als alles wat als ambitie genoemd wordt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, het culturele leven in de stad tot een nog hoger niveau met een nog groter en breder publiek zullen zien groeien!

  • Susannah Herman – Woordvoerder cultuur