D66 wil meer toegankelijke, openbare toiletten in Leiden.


Bezoekers zijn belangrijk voor een stad als Leiden. Bij een gastvrije stad horen gastvrije voorzieningen voor deze bezoekers. En dus ook genoeg schone, veilige en toegankelijke openbare toiletten. Met steun van VVD, Leiden Participeert en Partij Sleutelstad diende D66 bij de gemeenteraadsvergadering van 27 januari 2022 een amendement in om te zorgen voor meer toegankelijke openbare toiletten in Leiden op een permanente plek in de binnenstad.

Rondje Singelpark

Op dit moment zijn er te weinig toegankelijke openbare toiletten in Leiden. Dit staat zelfs in de top 3 ergernissen van bezoekers. Door meer openbare toiletten toe te voegen aan de stad die ook toegankelijk zijn voor mindervaliden wordt een rondje Singelpark en een bezoek aan de binnenstad een stuk aantrekkelijker.

Gastvrije stad

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari besprak de Leidse raad de visie op de bezoekerseconomie in Leiden 2021-2024. Deze visie op de bezoekerseconomie voorzag nog niet in de komst van openbare toiletten, die ook voor mindervaliden toegankelijk moeten zijn. De coronapandemie heeft ons geleerd dat aan de komst van deze openbare toiletten veel behoefte is bij bezoekers aan het Singelpark en de binnenstad, zeker als winkels en horeca gesloten zijn. Door het amendement van D66 worden er meer openbare toiletten toegevoegd aan de stad en wordt Leiden aantrekkelijker om te bezoeken voor zowel valide als mindervalide bezoekers. Dat draagt bij aan een inclusieve en gastvrije stad voor bezoekers, bewoners en ondernemers.