D66 vraagt aandacht voor de Leidenaar in visie op beeldende kunst

Donderdag 15 februari stemde de Gemeenteraad in met de gemeentelijke visie op beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR). De gemeente lanceert in de visie een pilot voor de aanschaf van nieuwe beeldende kunst, die moet aansluiten bij het imago van Leiden als internationaal bekende kennisstad.

Raadslid Susannah Herman is enthousiast: ‘Met de implementatie van deze visie en hopelijk ook het fonds voor beeldende kunst in de openbare ruimte zal Leiden er voor inwoners en bezoekers een stuk mooier uit gaan zien!’

75 kunstwerken

In de langverwachte BKOR-visie wordt allereerst de bestaande kunst geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat zich in de Leidse openbare ruimte ongeveer 120 objecten van kunstzinnige aard bevinden. Hiervan vallen 75 kunstwerken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De kunstwerken blijken relatief goed verdeeld over de Leidse wijken, met uitzondering van de Zeeheldenbuurt.

Daarnaast spreekt de gemeentelijke visie zich uit over de toekomst van beeldende kunst in de openbare ruimte van Leiden. De bestaande beeldende kunst is toe aan herwaardering, nieuwe kunstwerken moeten bij het imago van Leiden als ‘Stad van Ontdekkingen’ passen en de gemeente zal een ruime opvatting van het begrip beeldende kunst hanteren. Bovendien streeft de gemeente ernaar om diverse, nieuwe kunstenaars een kans te geven binnen de uitvoering van deze visie.

Participatie

Om deze doelen te realiseren wordt een BKOR-fonds in het leven geroepen en wordt een stadscurator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de artistieke uitvoering van de visie. Omwonenden en belangstellenden krijgen bovendien de ruimte om te participeren en inspiratie te delen op bijeenkomsten over de te plaatsen beeldende kunst.

De interesse vanuit de stad voor de visie blijkt uit de vele insprekers tijdens de behandeling van de visie in de raadscommissie Werk en Middelen: enthousiaste Leidenaren vol ideeën. Wethouder Strijk zegde Herman toe dat met de initiatiefnemers wordt gesproken door de curator en het bestuur van Stichting Beeldende Kunst, zodat hun goede ideeën worden meegenomen bij de uitwerking van de visie.

Toch ontbrak de Leidenaar volgens D66 in de BKOR-visie. Daarom diende de fractie een amendement in dat voorziet in de erkenning van de invloed van kunst op de leefomgeving voor de inwoners. Beeldende kunst in de openbare ruimte is immers ook, of misschien zelfs wel juist, voor de inwoners van Leiden en dient veel meer dan een economisch doel. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen door de Leidse Raad.