D66 Leiden bezoekt Veiligheidshuis

Op vrijdag 9 februari organiseerden de themacommissies Zorg en Veiligheid een werkbezoek aan het Veiligheidshuis Hollands Midden, locatie Leiden. Een groep enthousiaste leden van D66 werd, onder leiding van de manager en beleidsmedewerker bij het Veiligheidshuis Hollands Midden, geïntroduceerd in het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarom’ van de in totaal 32 Veiligheidshuizen in Nederland.

Al snel kwamen we erachter dat het Veiligheidshuis niet per definitie een huis of gebouw is, maar de naam is voor een samenwerkingsverband. Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking van verschillende ketenpartners, zoals het openbaar ministerie, de politie, de reclassering en de Jeugdbescherming, waarin specifieke casussen met keten overschrijdende problematiek worden besproken. In complexe individuele zaken, waarbij er sprake is van ernstige overlast, maatschappelijke uitval of criminaliteit kan een gezamenlijke aanpak door de partners uit de strafrecht- en zorgketen worden gecreëerd. Belangrijk is dat bij de bespreking van de casussen niet alleen een afgevaardigde van één van de organisaties aanwezig is, maar ook de specifieke wijkagent of maatschappelijk werker die betrokken is bij de casus. Op die manier kan een concrete aanpak uiteen worden gezet en uitgevoerd, met de meeste kans op succes.

De regie van het Veiligheidshuis ligt bij de aangesloten gemeenten, waardoor ieder Veiligheidshuis een andere, lokale aanpak met verschillende ketenpartners kan verzorgen. Het medewerkers van het Veiligheidshuis gaven aan erg tevreden te zijn over de samenwerking met de gemeente Leiden.

Na een geslaagde presentatie over de werking van het Veiligheidshuis Hollands Midden werden we aan het werk gezet. We kropen in de huid van één van de ketenpartners (openbaar ministerie, politie, gemeente werk & inkomen, de woningbouw, maatschappelijk werk en de reclassering) en speelden een casus na. Elke ‘ketenpartner’ beschikte over specifieke informatie. Omdat iedereen de opdracht had gekregen enkel relevante informatie te delen tijdens briefing, duurde het even voordat de precieze problematiek voor een ieder duidelijk werd. De speciale functie van het Veiligheidshuis, het faciliteren van het  uitwisselen van belangrijke informatie over specifieke casussen, werd voor ons nog duidelijker toen we de casus gingen nabespreken.

Ben je enthousiast geworden voor meer werkbezoeken van de themacommissies Zorg en/of Veiligheid? Schroom niet een mailtje te sturen naar het bestuur of naar [email protected].