Afscheid raadsleden

Op 29 maart nam de Leidse gemeenteraad afscheid van 21 van de 39 raadsleden. D66 bedankt alle afzwaaiende raadsleden voor hun inzet voor Leiden in de afgelopen vier jaar.

In het bijzonder willen we stilstaan bij onze eigen raadsleden Vahit Köroglu, Marc Gaulard, Francien Zeggelt, Eric Krijgsman, Amela Halilovic en Susannah Herman. Fractievoorzitter Fleur Spijker: ‘’De afgelopen jaren hebben zij zich met hart en ziel ingezet voor een nog mooier Leiden. Mede namens de nieuwe fractie bedank ik hun hartelijk voor hun werk.’’

Vahit Köroğlu

Vahit Köroglu was sinds 2010 raadslid voor D66 Leiden. De laatste vier jaar was hij  fractievoorzitter en heeft hij er meerdere keren voor gezorgd dat coalitie en oppositie effectief samenwerkten. Voor deze inzet van 12 jaar werd hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Marc Gaulard

Marc Gaulard was  sinds 2013 raadslid. Eerst op de portefeuille Zorg en Welzijn en later in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Marc werkte als raadslid altijd resultaat- en oplossingsgericht en stond met zijn kennis en archief altijd klaar voor anderen.

Francien Zeggelt zette zich sinds 2018 in  op de portefeuilles Veiligheid, Mobiliteit en Regionale Zaken. Haar goedlachse karakter zorgde dat verschillen werden overbrugd en doelen werden verwezenlijkt.

Eric Krijgsman verving in 2020 Lodi van Brussel na diens vertrek uit de raad. Met de portefeuille Werk en Inkomen zocht hij regelmatig de samenwerking met collega-raadsleden. Zo zorgde hij onder andere dat de studietoeslag voor studenten met een beperking in Leiden werd verhoogd naar 300 euro per maand.

Amela Halilovic was sinds  2018 woordvoerder Sport en Jeugd. Met haar passie voor sporten en bewegen zette zij zich in voor het nieuwe zwembad, de IJshal en gratis sporten voor kinderen. Ook benadrukte zij regelmatig het belang van fysieke en mentale gezondheid.

Susannah Herman was sinds 2014 raadslid voor D66 Leiden. Zij droeg de cultuursector altijd een warm hart toe en streed voor een cultureel aanbod waar iedereen plezier van heeft. Zoals beeldende kunst in de openbare ruimte en muurgedichten, met aandacht voor de kunstenaar.

Tijdens hun afscheid gaven onze raadsleden mooie speeches met terugblikken, woorden voor de Leidenaar en enkele wijze lessen voor de toekomstige raad. Enkele quotes uit deze speeches zijn onderaan dit artikel te lezen.

Mede dankzij onze raadsleden zijn er de afgelopen vier jaar mooie resultaten neergezet. Leiden is een prachtige stad. Tegelijkertijd hebben we nog genoeg te doen. De stad is altijd in beweging. Met de nieuwe raad bouwen we samen verder aan Leiden. Voor meer betaalbare woningen, kansen voor alle Leidenaars en een groener Leiden. Voor een stad waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.
 
D66 Leiden bedankt Vahit, Marc, Francien, Eric, Amela en Susannah voor hun inzet voor de partij. Wij wensen hen alle gezondheid, geluk en succes toe in hun leven ‘’na de raad.’’

‘’Voor de nieuwe raad: behandel elkaar met respect en koester de bestuurscultuur. Samen maakt de raad Leiden steeds een stukje beter en mooier.’’

“Voor de herkozen raadsleden: hervind het optimisme en de samenwerking die door corona soms bemoeilijkt werd. Wees goed voorbereid, eerlijk, betrouwbaar en blijf nuchter en bescheiden.”

“Tijdens mijn raadsperiode werd ik gedreven door fatsoenlijk willen besturen, met deskundige humor als onmisbaar ingrediënt. Met coalitie, oppositie en de Leidse burger: samen maken we de stad.”

“Voor de nieuwe raad: koester uw griffie. Zij zijn uw kennisbron en vraagbaak en helpen u om uw politieke doelen te bereiken.”

“De tijd is voorbij gevlogen. Er is veel gebeurd, en in een bijzondere periode met corona uitdagingen. Ik ben trots op wat we als raad samen hebben bereikt.”

“Raadslid zijn is een voorbeeldfunctie en een eer. Behandel dit ook zo en ga op een beschaafde manier met elkaar om.”