Dit zijn onze standpunten

Landsmeerderveld - Beeld: Nicole Groen

Landsmeer is een fijne plek om te wonen, recreëren en te werken voor iedereen.

Hoe kunnen wij Landsmeer in een nog betere, duurzame staat doorgeven aan toekomstige generaties? Hoe wonen en leven we samen op een plek waar ruimte schaars is? Hoe houden we Landsmeer een plek voor iedereen: jong en oud, welvarend en minder welvarend, met verschillende culturele achtergronden en herkomst? Wie mag er wonen in Landsmeer?
Hoe benutten we kansen die er zijn?

Wat voor gemeente willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een gemeenschap waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Samen bouwen aan en groen en duurzaam Landsmeer