Kansen voor iedereen

Bibliotheek Landsmeer - Beeld: D66 Landsmeer

Mensen, jong en ouder, moeten de kans krijgen om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. Mensen moeten werk kunnen verrichten waar ze goed in zijn. Daarom wil D66 investeren in goed en toegankelijk onderwijs voor alle leeftijden. De meeste kinderen groeien op in een fijne omgeving, waarin ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben en problemen zich vanzelf oplossen.

En ook volwassenen komen er vaak wel uit met behulp van anderen. Maar op de momenten dat het tegenzit, moet er ook steun vanuit de gemeente zijn. D66 zet daarom in op een goed sociaal vangnet. En wie zorg nodig heeft, verdient zorg van goede kwaliteit en ondersteuning, die past bij de persoonlijke situatie.

D66 zou graag zien dat de hulp laagdrempelig, kortdurend en maatwerkgericht is. De meeste problemen kunnen namelijk effectiever in de eigen omgeving aangepakt worden, in plaats van met een eindeloze combinatie van zorgtrajecten.

Onze standpunten:

– Het Middelpunt moet toegankelijk advies bieden en problemen vroegtijdig signaleren: klein houden wat klein is.
– Investeren in schoolgebouwen, liefst in de vorm van een brede buurtschool
– Klimaatneutrale gebouwen en groene, duurzame speelvoorzieningen bij scholen
– De bibliotheek verder versterken als plek voor ontmoeting voor iedereen

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer