Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer

D66 Landsmeer - D66 Landsmeer Beeld: Cees Hartman

Een groene leefomgeving bevordert geluk en is een gezonde leefomgeving. Zonder groen geen leven. Het geeft rust, ruimte en zuurstof. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat groen voor bewoners veel winst oplevert: voor de gezondheid, het woongenot, recreatiewaarde, verbeterde luchtkwaliteit en ga zo maar door.

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.

De aanwezigheid van groen in de gemeente is ook noodzakelijk voor het beheer en de afvoer van water en het verminderen van de druk op het riool waardoor wateroverlast kan worden voorkomen. Natuur zien wij niet alleen als iets dat waarde en nut moet hebben voor de mens. Natuur en groen zijn op zichzelf de moeite waard om te beschermen en te behouden.

Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe ziet Landsmeer eruit in 2040? Wie mogen er nog wonen en wat vinden wij van waarde om te beschermen of juist te benutten? Lees meer

Waar binnenstedelijk nog gebouwd kan worden willen wij graag bouwen, met name voor die doelgroepen die nodig zijn om de doorstroming op gang te brengen. Voor ons zit er een beperking aan de groei van Landsmeer. Eenmaal opgeofferd groen, komt nooit meer terug. Dus bouwen in het groen, niet doen! Daarnaast wordt er de komende jaren al volop gebouwd in onze regio. In groter regionaal en provinciaal verband staat ons grondgebied ingetekend als groene buffer. D66 zet daarom liever in op andere maatregelen.

D66 zet in op het meer planten van bomen en een goed onderhoud daarvan in de hele gemeente, maar specifieker ook vlakbij de ringweg A10. Want dat is goed voor het afvangen van fijnstof en de reductie van verkeerslawaai.

  • D66 heeft opgeroepen tot een breed Groenprogramma
  • D66 wil meer behoud en planten van bomen
  • langs de A10 is op gemeentegrond ruimte voor bomen

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.