Natuurwaarden versterken

Zwemmers in de Breek - Zwemmers in de Breek Beeld: Nicole Groen

Energiebesparing

D66 zet vooral in op energiebesparing, onder meer door woningen beter te isoleren en energie op te wekken met zonnepanelen. Deze kleine stappen dragen bij aan de grote opgaven en biedt kansen voor iedereen om ermee aan de slag te gaan.

De door de gemeente georganiseerde collectieve inkoopacties en informatieavonden over zonnepanelen en isolatiemaatregelen zijn in de afgelopen periode succesvol geweest. D66 ziet graag dat dit in de komende periode wordt herhaald.

Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en zal deze versneld aan de slag moeten gaan met het verduurzamen en klimaatneutraal maken van de gemeentegebouwen.

Bij de meest recente bezuinigingen heeft D66 getracht om het budget voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma voor een deel overeind te houden. Tevergeefs helaas. Maar wij blijven ons inzetten voor dit onderwerp en steun voor burgers bij het verduurzamen.

Bomen, bomen, bomen!

Bossen zorgen voor de biodiversiteit en bieden een goede leefomgeving voor planten en dieren. D66 zet in op het meer planten van bomen en een goed onderhoud daarvan in de hele gemeente, maar specifieker ook vlakbij de ringweg A10. Want dat is goed voor het afvangen van fijnstof en de reductie van verkeerslawaai.

Vinger aan de pols voor het Twiske

De manier waarop het recreatiegebied Twiske-Waterland wordt bestuurd ligt onder vuur en terecht. De invloed van onze gemeente op de manier waarop het recreatie en natuurgebied wordt beheerd is beperkt, terwijl het voor een deel op ons grondgebied ligt. Het geld van het Rijk is op en nu kijkt het bestuur naar makkelijke manieren om geld te verdienen. Hiervoor is geen nieuwe visie opgesteld en worden actuele ontwikkelingen zoals achteruitgang van biodiversiteit en kwetsbare natuurwaarden niet voldoende meegenomen. Een financiële strategie ontbreekt al jaren. D66 Landsmeer neemt actie en steunt onder meer Hart voor Twiske.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer