Hoe zit het met al die klimaat-akkoorden en klimaatwetten?

De klimaatwet, onderhandelingen over klimaatakkoorden, een Europese klimaatwet en een European Green Deal. Misschien zie jij door de bomen ook het bos niet meer. We helpen je op weg. Wat betekent welk akkoord en waarom zijn deze belangrijk?

Wereldwijd

In 2015 kwamen wereldleiders van over de hele wereld samen in Parijs. Daar maakten zij historische afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. De leiders spraken af alles te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. Sinds 2016 is het akkoord in werking. Vanaf 2023 komen wereldleiders iedere vijf jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken. De Verenigde Staten onder Donald Trump stapten uit het akkoord. Gelukkig ondertekende Joe Biden direct na zijn inauguratie als president het klimaatakkoord van Parijs weer.

Nederland

De klimaatwet is een initiatiefwet van onder anderen Rob Jetten en Jesse Klaver. De wet bepaalt dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen moet zijn verminderd met 95% ten opzichte van 1990. Een belangrijk tussendoel ligt in 2030 wanneer 49% verminderd moet zijn. Een belangrijk tweede doel van de wet is een 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.

Bovendien regelt de klimaatwet dat de Tweede Kamer ieder jaar een groot klimaatdebat organiseert. Daarin moet het kabinet zich verantwoorden over de voortgang van het klimaatbeleid. Zijn we op koers? Halen we (tussen)doelen? Of moet er meer gebeuren? Zo houdt de Tweede Kamer een strakke vinger aan de pols.

Nederland

Dit kabinet sloot in 2019 het klimaatakkoord met meer dan 300 partijen. Van milieu-organisaties tot grote bedrijven. Zij maakten afspraken over hoe we in Nederland de doelen uit de klimaatwet gaan halen. Hiermee is Nederland het eerste land dat uitgewerkt heeft hoe zij de doelen gaat halen.

Dankzij het klimaatakkoord zijn er veel investeringen in wind- en zonne-energie. Ook is afgesproken een Co2-heffing in te voeren voor de industrie, wordt de Hemweg kolencentrale gesloten en voeren we een vorm van rekeningrijden in.

Europa

Ook in de Europese Unie is sinds 2020 een klimaatwet. Deze wet verplicht alle Europese landen in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet de CO2-uitstoot in heel Europa al met 40% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Deze doelen wil de Europese Unie halen met en heel aantal maatregelen. Zo moet de energiesector koolstofvrij worden, wordt technologie schoner en ondersteunt de EU projecten die zorgen door duurzaam openbaar vervoer.

Nederland wordt in Europa gezien als een van de voorvechters van de Green Deal.

De klimaatcrisis stopt niet bij de grens. Daarom is D66 voorstander van een Europese klimaataanpak. Om dezelfde reden is D66 ook voorstander van het Klimaatakkoord van Parijs. Het is uniek dat landen van over de hele wereld samenwerken en samen afspraken maken. Bovendien zorgen deze akkoorden ervoor dat landen elkaar aanspreken als doelen niet worden gehaald.

Ook steunen we de Nederlandse klimaatwet. Deze wet zorgt er namelijk voor dat in Nederland de regering zich moet houden aan klimaatdoelen. De Tweede Kamer controleert of de regering dit daadwerkelijk doet.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

De gevolgen van de klimaatcrisis merken we nu al. Zomers zijn droger, winters zijn warmer. De gevolgen van klimaatverandering zullen merkbaar zijn. Wereldwijd is afgesproken dat landen alles doen om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden.

Het klimaatakkoord in Nederland en de Green Deal in Europa zijn goede eerste stappen om te zetten. Ze gaan over forse maatregelen. Toch is de kans groot dat met alleen deze maatregelen alleen de klimaatdoelen nog niet worden gehaald.

Daarom wil D66 de ambities opschroeven. In 2030 willen wij al een Co2-reductie van 60%. In de huidige klimaatwet is dit doel 49%. Het is ook goed dat dankzij de klimaatwet het klimaatbeleid een jaarlijks debat krijgt in de Tweede Kamer. Daardoor is er ieder jaar de mogelijkheid de ambitie te verhogen.

D66 wil de klimaatdoelen verhogen van 49% naar 60% Co2-reductie in 2030. Ook blijven we ons inzetten voor meer ambitieuze klimaatacties. We gaan de klimaatcrisis zo hard aanpakken dat we er aan verdienen en nieuwe banen creëren.

Dat doen we samen met onze wetenschappers en ondernemers. Nederland als grootste producent van windenergie in Europa. Als land waar we met groen en innovatief ondernemerschap de crisis overwinnen. Een land waar we onze natuur nog meer gaan beschermen en versterken. Bovendien verminderen we de uitstoot van broeikasgassen door de veestapel te halveren.

Meer over al onze plannen vind je in ons verkiezingsprogramma. De hoofdstukken over klimaat, duurzaamheid en natuur vind je hieronder.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.