Goed wonen dichtbij het groen

Luyendijk Zuid - Beeld: Cees Hartman

Landsmeer is vooral aantrekkelijk voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruime koop- of huurwoning. Maar voor starters, jongeren en mensen met minder financiële draagkracht is er te weinig aanbod. Daarnaast heeft Landsmeer te maken met vergrijzing. Eén van de oplossingen is simpelweg meer bouwen. Maar er zit een beperking aan de groei van Landsmeer. En eenmaal opgeofferd groen, komt nooit meer terug. Daarnaast wordt er de komende jaren al volop gebouwd in onze regio. In groter regionaal en provinciaal verband staat ons grondgebied ingetekend als groene buffer. D66 zet daarom liever in op andere maatregelen.

Onze speerpunten:

Niet bouwen in het groen, alleen binnenstedelijk zoeken naar ruimte voor kleinschalige projecten die bijdragen aan doorstroming

Doorstroming bevorderen door senioren een passende en betaalbare woning te bieden met een verhuisvergoeding

30-40-30
Bij nieuwbouw projecten streven wij naar een verdeling van sociale huurwoningen van 30% , middeldure huur en – koop van 40% en dure koop van 30%. Op deze manier kunnen ontwikkelaars uitvoerbare plannen maken.

Monumentenbeleid
Een goed gemeentelijk monumentenbeleid dient het algemeen belang, een verzorgd monumentenbestand is goed voor het toerisme en ook onze eigen inwoners vinden het belangrijk dat gebouwen uit het verleden behouden blijven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer