Sport en cultuur voor iedereen

Sport en feestweek - sport en feestweek Beeld: Nicole Groen

Cultuurplatform
In de afgelopen periode is conform de wens van D66 een Cultuurvisie vastgesteld. Wat D66 betreft wordt daar snel verder invulling aangegeven. Een cultuurplatform kan een online en offline platform zijn, dat gefaciliteerd wordt door de gemeente. Online kunnen verschillende verenigingen en instellingen ideeën uitwisselen, een gezamenlijke cultuuragenda opstellen en activiteiten organiseren.

Daarnaast is D66 voorstander van een fysieke ruimte, die voor iedere Landsmeerder toegankelijk is. Waar kunst ook interessant is voor mensen die minder snel met kunst in aanraking komen. Een plek waar je je kunt verbazen, kunt bewonderen en waar misschien wel mensen willen zijn vanwege het ‘broedplaats-gebeuren’.


Het sportpark is opnieuw ingericht met een bloemenlint en nieuwe fiets- en wandelpaden.

Onze standpunten:

– De sportaccommodaties moeten toekomstbestendig worden.
– Een sterk verenigingsleven zorgt voor een sterk gemeenschapsgevoel
– de gemeente kan verenigingen ondersteunen bij het vinden en opleiden van nieuwe bestuurders en vrijwilligers
– co-financiering vanuit de gemeenschap via een ‘verenigingsvoucher’

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer