Iedereen doet mee

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Iedereen doet mee

Wij willen dat iedereen mee kan doen met de democratie. Niet een keer in de vier jaar, maar elke dag. Landsmeer moet een gemeente zijn die de inwoners centraal stelt; met een bestuur dat de inwoners, ondernemers en organisaties kent en weet wat er speelt. Waarbij de gemeente openstaat voor initiatieven vanuit de gemeenschap en waarbij plannen worden gemaakt in samenspraak met organisaties zoals hierboven. In de praktijk lopen we echter tegen onze grenzen aan: de gemeentelijke organisatie is te klein en kwetsbaar om altijd goed in te spelen op de behoeften en wensen van inwoners en ondernemers.

Ons standpunt:

Neem participatie serieus en maak hier een beleidskader voor zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten van de manier waarop inwoners worden betrokken.

Een belangrijk onderwerp waar participatie een grote rol speelt is de Omgevingsvisie Landsmeer

Bestuurlijke toekomst

D66 kiest voor een groene toekomst en is daarom voorstander van een bestuurlijke fusie met de groen-landelijke buurgemeenten, met een grote voorkeur voor Waterland. De gemeenteraad van Waterland heeft zich evenwel uitgesproken voor zelfstandigheid. En ook de andere buurgemeenten, Oostzaan & Wormerland, zouden het liefst zelfstandig blijven. Ook deze gemeenten hebben echter te kampen met kleine organisaties en grote opgaven. D66 hoopt daarom na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw met deze gemeenten in gesprek te gaan over het uitbreiden van de samenwerking op weg naar een bestuurlijke fusie.

Onze standpunten:

– voor een bestuurlijke fusie met groenlandelijke gemeenten
– geen voorstander van fusie met Amsterdam
– geen voorstander van fusie met Volendam-Edam op basis van participatieronde 2019 waarbij inwoners van Landsmeer aangaven dit niet te steunen
– voor elke variant die voorligt moet draagvlak zijn onder inwoners

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.