Ruim baan voor fietsers en voetgangers

kruising centrum Landsmeer Beeld: Cees Hartman

D66 Landsmeer zet zich in voor een gezonde, schone en veilige omgeving voor de inwoners. Dit betekent een promotie van “bewegen is gezond” en het bevorderen van het gebruik van fietsen en lopen binnen de bebouwde kom. We willen een omgeving die uitnodigt tot fietsen en wandelen. De herinrichting van het kruispunt op het Zuideinde/IJdoornlaan is voor D66 het startpunt om het hele lint veiliger te maken.

Als het aan D66 ligt, krijgen de fietser en wandelaar ruim baan en is de auto ‘te gast’. Dit betekent ook dat zwaar en milieubelastend (vracht)verkeer over het lint zoveel mogelijk beperkt moet worden.

Onze speerpunten:
– Hele lint in bebouwde kom 30 km zone
– meer veiligheid voor fietsers en voetgangers
– mobiliteitshub bij de entree van Landsmeer
– faciliteren van leenmobiliteit met elektrische auto/ fiets/ scooter/step/bakfiets

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer