Fijn wonen voor iedereen, of je nu wilt kopen of huren

Beeld: D66 Kampen

Betaalbaar wonen, voor iedere doelgroep.

Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. Zeker als je voor het eerst een huis zoekt. We moeten daarom meer woningen bouwen. En dat moeten we gebruiken om Kampen mooier, groener en sterker te maken.

D66 ziet de oplossing van het woonvraagstuk primair in meer bouwen. Maar wel op een slimme manier en zodanig dat we niet alleen aan de behoefte aan huizen voldoen, maar ook onze gemeente economisch en maatschappelijk versterken. We moeten daarom de woningbouwopgave inzetten als investeringsmotor voor maatschappelijke opgaven. 

Lees al onze plannen over wonen in ons verkiezingsprogramma.

Onze 5 belangrijkste standpunten
# We moeten de woonopgave ook gebruiken om economie, stad en samenleving te versterken: maak lelijke stukken van de stad mooi.
# Binnenstedelijk bouwen gaat voor bouwen in het weiland.
# Wij willen een Stadsbouwmeester aanstellen die de schoonheid van Kampen kan behouden en versterken en zorg draagt voor de stedenbouwkundige samenhang. 
# Bouw in De Bongerd en het Meeuwenplein woningen voor jongeren. Deze centrale plek in Kampen wordt helaas onderbenut door parkeerplaatsen. Deze ruimte kan goed gebruikt worden om de woonambitie te realiseren.
# Wij willen meer ruimte voor nieuwe en creatievere woonvormen zoals generatiehuizen of woongroepen.

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning.

Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat de Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners.

Kampen is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.

Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van onzekerheid op.

Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. Zeker als je voor het eerst huis zoekt. We moeten daarom meer woningen bouwen.

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning.

Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat de Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners.

Kampen is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.

Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van onzekerheid op.

Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. Zeker als je voor het eerst huis zoekt. We moeten daarom meer woningen bouwen.

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en het waard is om te bezoeken.

Eigenlijk heeft Kampen alles in zich: we hebben de mensen, we wonen in een prachtige omgeving, midden in een sterke economische regio. Maar toch weten we daar niet allemaal van te profiteren.

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en het waard is om te bezoeken.

Eigenlijk heeft Kampen alles in zich: we hebben de mensen, we wonen in een prachtige omgeving, midden in een sterke economische regio. Maar toch weten we daar niet allemaal van te profiteren.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.