Een plaats waarin iedereen vrij is om zichzelf te zijn.

Beeld: D66

Een vrije gemeente,
waarin we elkaar respecteren.

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend. Dat jij mag zijn wie je bent en daar de ruimte voor krijgt.
Dat jij ook kunt meedoen als je een beperking hebt. Maar ook dat we persoonlijke godsdienstige normen niet opleggen aan anderen.

De buitenwereld, maar zeker ook de Kampenaren, zien onze gemeente nog al eens als een conservatief bolwerk. Een conclusie die vaak leidt tot de gedachte dat tal van moderne ontwikkelingen niet bij Kampen zouden passen. Dat idee is soms zo sterk dat we het het als vanzelfsprekendheid hebben geaccepteerd. 

Lees al onze plannen over vrij zijn en gelijkheid in ons verkiezingsprogramma.

Onze 5 belangrijkste standpunten
# Binnen het sociaal domein moet meer aandacht komen voor LHBTI+ personen, zoals Roze Ouderen.
# De openbare ruimte is van iedereen. Bij het inrichten hiervan moeten we uitgaan van mensen met een lichamelijke of visuele beperking.
# D66 verwelkomt een snelle ontwikkeling naar een modern Sinterklaasfeest voor iedereen.
# Iedereen moet mee kunnen doen. We moeten daarom meer inzetten op emancipatie van vrouwen en nieuwkomers.
# We staan voor de verruiming van mogelijkheden op zondag (waaronder winkeltijden).

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning.

Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat de Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners.

Kampen is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.

Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van onzekerheid op.

Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. Zeker als je voor het eerst huis zoekt. We moeten daarom meer woningen bouwen.

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning.

Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat de Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners.

Kampen is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.

Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van onzekerheid op.

Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. Zeker als je voor het eerst huis zoekt. We moeten daarom meer woningen bouwen.

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en het waard is om te bezoeken.

Eigenlijk heeft Kampen alles in zich: we hebben de mensen, we wonen in een prachtige omgeving, midden in een sterke economische regio. Maar toch weten we daar niet allemaal van te profiteren.

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en het waard is om te bezoeken.

Eigenlijk heeft Kampen alles in zich: we hebben de mensen, we wonen in een prachtige omgeving, midden in een sterke economische regio. Maar toch weten we daar niet allemaal van te profiteren.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.