Een verbindende gemeente, vol tradities en sport.

Beeld: D66

Creativiteit en bewegen verbinden

Een gemeente is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.
Kampen is rijk aan sportverenigingen, aan theater, muzikanten en rijk aan tradities. Dat geeft Kampen karakter, het verbindt.

Sport en cultuur lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Maar beide zijn voor veel mensen een vorm van vrijheid. Het is een manier om je talenten te ontdekken en om jezelf te ontplooien. Het maakt veel mensen gelukkig en is soms een uitlaatklep in een samenleving waarin we vaak met ons hoofd bezig zijn. Het brengt ook plezier en trots. Het zorgt het voor verbroedering en verbinding, en versterkt de sociale cohesie.

Lees al onze plannen over cultuur, sport en vrije tijd in ons verkiezingsprogramma.

Onze 5 belangrijkste standpunten
# Sporten moet toegankelijk zijn voor iedereen. We ondersteunen inwoners die dit zelf niet kunnen betalen.
# We willen een toerismebeleid dat actief inspeelt op kansen en mogelijkheden voor ons verleden, gekoppeld aan de IJsselkogge. 
# De gemeente zet zich actief in om erfgoed zoals monumenten, stadsgezichten en natuurterreinen te behouden en onderhouden.
# We zetten ons in voor het behoud van de lokale tradities, zoals melkbusschieten. D66 wil daarom een duidelijk en meerjarig beleid zodat we met beperkte overlast voor mens en dier, onze nieuwjaarsviering kunnen organiseren.
# Kampen kent een sterk verenigingsleven. Niet elke vereniging heeft een ruim gebouw of gebruikt dit alle dagen van de week. Maak daarom een groot gebouw beschikbaar als tijdelijk universeel verenigingsgebouw.

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning.

Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat de Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners.

Kampen is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.

Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van onzekerheid op.

Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. Zeker als je voor het eerst huis zoekt. We moeten daarom meer woningen bouwen.

Omkijken naar elkaar als tegenzit in het leven. De gemeente is verantwoordelijk voor veel van die zorg en en ondersteuning.

Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil dat de Kampen zorgt voor de veiligheid van haar inwoners.

Kampen is meer dan een plek waar je woont of werkt. Samen of je in je eentje wil je sporten, muziek maken, genieten van een film of voorstelling.

Maatregelen voor het klimaat zijn noodzakelijk en bieden kansen. Maar de enorme omvang van de inspanning roept bij veel mensen een gevoel van onzekerheid op.

Een woning vinden in Kampen is moeilijk en voor velen onbetaalbaar geworden. Zeker als je voor het eerst huis zoekt. We moeten daarom meer woningen bouwen.

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en het waard is om te bezoeken.

Eigenlijk heeft Kampen alles in zich: we hebben de mensen, we wonen in een prachtige omgeving, midden in een sterke economische regio. Maar toch weten we daar niet allemaal van te profiteren.

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Hoe we ons vervoersysteem inrichten bepaalt in grote mate het karakter van onze stad. D66 wil een moderne stad, die groen is en leefbaar, uitnodigt tot bewegen en het waard is om te bezoeken.

Eigenlijk heeft Kampen alles in zich: we hebben de mensen, we wonen in een prachtige omgeving, midden in een sterke economische regio. Maar toch weten we daar niet allemaal van te profiteren.

Toont 10 van 10


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.