Vrij zijn

D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. In Kampen is dat niet altijd vanzelfsprekend. Dat jij mag zijn wie je bent en daar de ruimte voor krijgt. Dat jij ook kunt meedoen als je een beperking hebt. Maar ook dat we persoonlijke godsdienstige normen niet opleggen aan anderen.

Beeld: D66

Wat is er aan de hand

De buitenwereld, maar zeker ook de Kampenaren, zien onze gemeente nog al eens als een conservatief bolwerk. Een conclusie die vaak leidt tot de gedachte dat tal van moderne ontwikkelingen niet bij Kampen zouden passen. Dat idee is soms zo sterk dat we het het als vanzelfsprekendheid hebben geaccepteerd. 
D66 gelooft dat je mensen zelf de vrijheid moet geven hun leven in te richten. En tot vervelens aan toe hebben wij als D66 campagne gevoerd om supermarkten de ruimte te geven op zondag hun deuren te open. En met succes. 

Door onze initiatieven en inzet is de gemeenteraad uiteindelijk akkoord gegaan met die verruiming. En het is mooi te zien hoe mensen zelf invulling geven aan die vrijheid. Sommige supermarktondernemers besloten hun zaak op zondag te sluiten, anderen juist niet. Sommige inwoners doen voortaan hun boodschappen op zondagmiddag, zodat ze zaterdag alle tijd hebben om hun kinderen aan te moedigen bij het sportveld. Terwijl anderen de zondag vooral zien als dag voor bezinning.

Op ons initiatief hijsen we tegenwoordig op coming-out-day met vertegenwoordigers van bijna alle politieke partij de regenboogvlag bij het stadhuis. 

Twee voorbeelden van dat Kampen diverser is dan velen denken. We moeten afscheid nemen het beeld dat Kampen enkel bestaat uit traditioneel denkenden en al onze inwoners de vrijheid geven zelf hun leven in te richten.

Wat D66 wil doen

Het succes van de zondagsopening van supermarkten heeft laten zien dat veel van onze inwoners het fijn vinden om in het weekend hun inkopen te doen. Door onze inzet is dat voor reguliere boodschappen nu mogelijk. Maar op dit ogenblik is het Kamper ondernemers niet toegestaan om op zondag hun klanten van dienst te zijn. Wij zetten ons in voor verdere verruiming van de winkeltijden.

  • Verruiming mogelijkheden op zondag (waaronder winkeltijden)

Vrijheid betekent mee kunnen doen

Vrijheid betekent ook de vrijheid om mee te doen. Wie je ook bent. De gemeente dient zich hard te maken voor een inclusief Kampen. Dat zit in grote en kleine dingen. Zo willen we dat de openbare ruimte (de straat dus) toegankelijk is voor iedereen. Of je loopt als kievit, slecht ter been bent en een rollator nodig hebt of je voortbeweegt in een rolstoel: de straat en trottoir moet even gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook het bouwbesluit draagt zorg voor woningen die toegankelijk zijn voor iedereen.
Veel inwoners zijn aangesloten bij een kerk of moskee. Maar er zijn ook veel inwoners niet actief religieus of niet gelovig. Bij consultatie van beleid of samenwerking met het maatschappelijk middenveld dient de gemeente zorgvuldig te werk te gaan en waken dat de goed georganiseerde religieuze organisatie niet oververtegenwoordigd zijn.

  • We zullen ons blijven inzetten voor de gelijke rechten van LHBTI+ personen in Kampen.
  • Binnen het sociaal domein willen we meer aandacht voor LHBTI+ personen;
  • We hebben oog voor emancipatie en de positie van vrouwen;
  • We richten de openbare ruimte in voor iedereen.

Tegen discriminatie

De gemeente heeft een primaire verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie tegen te gaan. Met partners werkt de gemeente ook actief aan het bestrijden ervan. Op basis van artikel 1 van de grondwet wordt gegarandeerd dat iedereen in Nederland het recht heeft op gelijke behandeling. Helaas is de praktijk, ook in Kampen soms weerbarstig. Soms onbewust, soms bewust. Racisme en bewuste discriminatie vraagt om een stevige aanpak. Onbewuste discriminatie vraagt om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Voor ons is één ding zeker: in Kampen is geen plek voor racisme en discriminatie. In Kampen is plek voor iedereen en is iedereen gelijk. Kampen is een inclusieve stad.

  • De gemeente heeft een primaire verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie tegen te gaan. Met partners werkt de gemeente ook actief aan het bestrijden ervan;
  • D66 verwelkomt een snelle ontwikkeling naar een modern Sinterklaasfeest voor iedereen.

Jouw gegevens zijn veilig

De lokale overheid heeft veel informatie over haar burgers. Onze inwoners moeten de zekerheid hebben dat die informatie veilig en zorgvuldig wordt bewaard en enkel toegankelijk is voor hen die het nodig hebben en daartoe gerechtigd zijn. De gemeente zorgt voor een degelijk informatieveiligheidsbeleid.

  • Gemeente garandeert (digitale) informatieveiligheid