Klimaat, natuur en milieu

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de standpunten van D66 over stikstof en de transitie van de agrarische sector naar kringlooplandbouw.

De stikstofcrisis en boerenprotesten krijgen vrijwel dagelijks aandacht in het nieuws en op social media. Daarbij worden meningsverschillen uitvergroot en neemt polarisatie toe. Als D66 Hollands Kroon benadrukken we liever de gedeelde waarden en de oplossingsrichting.

We moeten de natuur beschermen en opnieuw de ruimte geven. D66 wil oplossingen laten zoeken door een breed samengestelde adviesgroep - een transitiekamer.

Ja, wij hebben stevige wortels in stedelijke gebieden. Maar wij koesteren ook de kracht van onze regio’s en de verscheidenheid van Nederland.

Voorlopig geen nieuwe windmolens maar wel zonnepanelen langs wegen en spoor en op bestaande daken.

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de standpunten van D66 over stikstof en de transitie van de agrarische sector naar kringlooplandbouw.

De stikstofcrisis en boerenprotesten krijgen vrijwel dagelijks aandacht in het nieuws en op social media. Daarbij worden meningsverschillen uitvergroot en neemt polarisatie toe. Als D66 Hollands Kroon benadrukken we liever de gedeelde waarden en de oplossingsrichting.

We moeten de natuur beschermen en opnieuw de ruimte geven. D66 wil oplossingen laten zoeken door een breed samengestelde adviesgroep - een transitiekamer.

Ja, wij hebben stevige wortels in stedelijke gebieden. Maar wij koesteren ook de kracht van onze regio’s en de verscheidenheid van Nederland.

Voorlopig geen nieuwe windmolens maar wel zonnepanelen langs wegen en spoor en op bestaande daken.

Toont 8 van 8