“We moeten goed nadenken hoe we onze schaarse grond gebruiken”

Beeld: Matthijs de Gee

De claim van LTO dat – om de voedselvoorziening veilig te stellen – geen hectare landbouwgrond verloren mag gaan, werd door Maarten Versluis weerlegd door te stellen dat Nederland een heel dichtbevolkt land is. Daarom moeten we weloverwogen met de grond omgaan. Er moeten immers ook huizen worden gebouwd en energie worden opgewekt. De natuur en biodiversiteit zijn dringend toe aan herstel en versterking. De verschillende belangen moeten dus evenwichtig worden afgewogen.

Gelukkig zijn veel andere EU-landen minder dichtbevolkt, waardoor zij meer mogelijkheden hebben om hun agrarische sector zo nodig uit te breiden. Afhankelijkheid van andere EU-landen is veel minder riskant dan, zoals voor gas, van Rusland, zo stelde hij.