D66

Op woensdag 8 november is de Algemene afdelingsvergadering (AAV). Aanvang 19.30 uur. Daarna is er aansluitend een leuke en informatieve verkiezingsbijeenkomst samen met de D66 afdeling van gemeente Schagen.

Woensdag 11 oktober komt de fractie van D66 Hollands Kroon om 19:30 uur bij elkaar in het MFA, Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Op woensdag 8 november is de Algemene afdelingsvergadering (AAV). Aanvang 19.30 uur. Daarna is er aansluitend een leuke en informatieve verkiezingsbijeenkomst samen met de D66 afdeling van gemeente Schagen.

Woensdag 11 oktober komt de fractie van D66 Hollands Kroon om 19:30 uur bij elkaar in het MFA, Verwachting 1 in Anna Paulowna.

In deze nieuwsbrief onder andere de vaste columns van bestuur en wethouder en een inkijkje in de agenda van de raadleden.

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de standpunten van D66 over stikstof en de transitie van de agrarische sector naar kringlooplandbouw.

Maandag 17 april is er een fractievergadering in het MFA in Anna Paulowna. Aanvang 19:30 uur. Onderwerpen: kleine windmolens, actuele ontwikkelingen en de raadsvergadering van 20 april

De fractie van D66 Hollands Kroon komt op maandag 20 maart bijeen om 19.30 uur in het MFA De Ontmoeting aan De Verwachting in Anna Paulowna.

Met een terugblik op de afgelopen 2 maanden en een blik vooruit op wat er komen gaat.

In deze nieuwsbrief onder andere de vaste columns van bestuur en wethouder en een inkijkje in de agenda van de raadleden.

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de standpunten van D66 over stikstof en de transitie van de agrarische sector naar kringlooplandbouw.

Maandag 17 april is er een fractievergadering in het MFA in Anna Paulowna. Aanvang 19:30 uur. Onderwerpen: kleine windmolens, actuele ontwikkelingen en de raadsvergadering van 20 april

De fractie van D66 Hollands Kroon komt op maandag 20 maart bijeen om 19.30 uur in het MFA De Ontmoeting aan De Verwachting in Anna Paulowna.

Met een terugblik op de afgelopen 2 maanden en een blik vooruit op wat er komen gaat.

Op de valreep van het oude jaar een nieuwsbrief

De stikstofcrisis en boerenprotesten krijgen vrijwel dagelijks aandacht in het nieuws en op social media. Daarbij worden meningsverschillen uitvergroot en neemt polarisatie toe. Als D66 Hollands Kroon benadrukken we liever de gedeelde waarden en de oplossingsrichting.

Onafhankelijk Hollands Kroon heeft D66 uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen, samen met Senioren Hollands Kroon, Groenlinks en PvdA.

In onze gemeente is nog steeds plek voor een progressieve partij die niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen.

Op de valreep van het oude jaar een nieuwsbrief

De stikstofcrisis en boerenprotesten krijgen vrijwel dagelijks aandacht in het nieuws en op social media. Daarbij worden meningsverschillen uitvergroot en neemt polarisatie toe. Als D66 Hollands Kroon benadrukken we liever de gedeelde waarden en de oplossingsrichting.

Onafhankelijk Hollands Kroon heeft D66 uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen, samen met Senioren Hollands Kroon, Groenlinks en PvdA.

In onze gemeente is nog steeds plek voor een progressieve partij die niet bang is om verantwoordelijkheid te nemen.

We moeten de natuur beschermen en opnieuw de ruimte geven. D66 wil oplossingen laten zoeken door een breed samengestelde adviesgroep - een transitiekamer.

D66 is een groot voorstander van een goed sportbeleid in Hollands Kroon.

Jongeren hebben de toekomst. Daarom is het zo belangrijk om naar ze te luisteren en met ze in gesprek te zijn!

Met een fit lichaam en een fitte geest heb je meer kansen!

Ja, wij hebben stevige wortels in stedelijke gebieden. Maar wij koesteren ook de kracht van onze regio’s en de verscheidenheid van Nederland.

We moeten de natuur beschermen en opnieuw de ruimte geven. D66 wil oplossingen laten zoeken door een breed samengestelde adviesgroep - een transitiekamer.

D66 is een groot voorstander van een goed sportbeleid in Hollands Kroon.

Jongeren hebben de toekomst. Daarom is het zo belangrijk om naar ze te luisteren en met ze in gesprek te zijn!

Met een fit lichaam en een fitte geest heb je meer kansen!

Ja, wij hebben stevige wortels in stedelijke gebieden. Maar wij koesteren ook de kracht van onze regio’s en de verscheidenheid van Nederland.

Toont 24 van 31