D66

In de bijlage onze nieuwsbrief van maart 2024 met daarin de column van het bestuur en een inkijkje in de agenda van de raadleden. 

Aanvang 19:30 uur in het MFA in Anna Paulowna. Op de agenda staan onder meer de raadsvergadering van 15 februari, de motie over kernenergie en de voortgang op de speerpunten van D66.

De Spreidingswet is aangenomen. Dit gaat ook iets betekenen voor Hollands Kroon. Wij hebben aan het college gevraagd welke mogelijkheden zij ziet om een bijdrage te leveren aan de opvangcrisis.

In het MFA, de Verwachting 1 Anna Paulowna. Aanvang 19:30 uur. We bespreken onder meer de D66 speerpunten voor het komend jaar, het project agrarische sector en we staan stil bij de raadsvergadering van 25 januari

In de bijlage onze nieuwsbrief van maart 2024 met daarin de column van het bestuur en een inkijkje in de agenda van de raadleden. 

Aanvang 19:30 uur in het MFA in Anna Paulowna. Op de agenda staan onder meer de raadsvergadering van 15 februari, de motie over kernenergie en de voortgang op de speerpunten van D66.

De Spreidingswet is aangenomen. Dit gaat ook iets betekenen voor Hollands Kroon. Wij hebben aan het college gevraagd welke mogelijkheden zij ziet om een bijdrage te leveren aan de opvangcrisis.

In het MFA, de Verwachting 1 Anna Paulowna. Aanvang 19:30 uur. We bespreken onder meer de D66 speerpunten voor het komend jaar, het project agrarische sector en we staan stil bij de raadsvergadering van 25 januari

In de bijlage onze nieuwsbrief van december 2023 met daarin de columns van bestuur en wethouder en een inkijkje in de agenda van de raadleden.

Op de agenda staan onder andere de terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen en een vooruitblik naar de raadsvergadering van 14 december met daarin de uitbreiding van startersleningen. Daarnaast willen we stilstaan bij de speerpunten uit ons D66-gemeenteverkiezingsprogramma en het coalitieakkoord uit 2022.

In de bijlage onze nieuwsbrief van december 2023 met daarin de columns van bestuur en wethouder en een inkijkje in de agenda van de raadleden.

Op de agenda staan onder andere de terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen en een vooruitblik naar de raadsvergadering van 14 december met daarin de uitbreiding van startersleningen. Daarnaast willen we stilstaan bij de speerpunten uit ons D66-gemeenteverkiezingsprogramma en het coalitieakkoord uit 2022.

Op woensdag 8 november is de Algemene afdelingsvergadering (AAV). Aanvang 19.30 uur. Daarna is er aansluitend een leuke en informatieve verkiezingsbijeenkomst samen met de D66 afdeling van gemeente Schagen.

Woensdag 11 oktober komt de fractie van D66 Hollands Kroon om 19:30 uur bij elkaar in het MFA, Verwachting 1 in Anna Paulowna.

In deze nieuwsbrief onder andere de vaste columns van bestuur en wethouder en een inkijkje in de agenda van de raadleden.

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de standpunten van D66 over stikstof en de transitie van de agrarische sector naar kringlooplandbouw.

Maandag 17 april is er een fractievergadering in het MFA in Anna Paulowna. Aanvang 19:30 uur. Onderwerpen: kleine windmolens, actuele ontwikkelingen en de raadsvergadering van 20 april

Op woensdag 8 november is de Algemene afdelingsvergadering (AAV). Aanvang 19.30 uur. Daarna is er aansluitend een leuke en informatieve verkiezingsbijeenkomst samen met de D66 afdeling van gemeente Schagen.

Woensdag 11 oktober komt de fractie van D66 Hollands Kroon om 19:30 uur bij elkaar in het MFA, Verwachting 1 in Anna Paulowna.

In deze nieuwsbrief onder andere de vaste columns van bestuur en wethouder en een inkijkje in de agenda van de raadleden.

In deze nieuwsbrief extra aandacht voor de standpunten van D66 over stikstof en de transitie van de agrarische sector naar kringlooplandbouw.

Maandag 17 april is er een fractievergadering in het MFA in Anna Paulowna. Aanvang 19:30 uur. Onderwerpen: kleine windmolens, actuele ontwikkelingen en de raadsvergadering van 20 april

Toont 24 van 45